Badanie wody ze studni przydomowej

 

 

Masz na działce studnię przydomową, z której Twoi przodkowie pili wodę, ale Ty właściwie nie wiesz, czy taka woda nadaje się do spożycia i boisz się ryzykować? Przynieś ją do nas. Wykonamy analizę takiej wody. Skontaktuj się z nami telefonicznie, a podpowiemy Ci, w jakie pojemniki pobrać taką wodę, ile jej pobrać, w jaki sposób ją pobrać oraz jak ją transportować, aby nadawała się do analizy.

Wodę ze studni przydomowych na początek warto zbadać pod kątem parametrów mikrobiologicznych, takich jak:

 

 • Bakterie z grupy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki kałowe
 • Ogólna liczba drobnoustrojów

Analizę takiej wody warto poszerzyć o następujące badania fizyko-chemiczne:

 

 • pH, mętność, barwę, przewodność
 • Metale ciężkie (żelazo, mangan, antymon, arsen, bor, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, glin, sód, srebro)
 • Azotany, azotyny i jon amonowy
 • Chlorki i siarczany
 • Twardość, magnez, wapń
 • Utlenialność
 • Trichloroetenu, tetrachloroetenu oraz trihalometanów

W dalszej kolejności, jeśli wszystkie powyższe badania wykazały poprawne stężenia parametrów względem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jeśli Twój budżet na to pozwoli, można zbadać wodę na obecność pestycydów, cyjanków, akrylamidu, benzenu i benzopirenu, chloroformu, bromianów, fluorków, chlorku winylu, 1,2-dichloroetanu, bromodichlorometanu, chloroamin, chloranów i chlorynów, epichlorohydryny, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, OWO oraz Clostridium perfringens wraz ze sporami.

Warto zwrócić uwagę na fakt, aby woda z takiej studni była wybierana na bieżąco. Sugerujemy nie pobierać do badań wody ze studni, która stała nieużywana przez kilka czy kilkanaście miesięcy.