Dla klienta

certyfikat – pobierz

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji; nasz numer akredytacji AB 932.

zakres akredytacji – pobierz

Zakres akredytacji naszego laboratorium badawczego AB 932.

zatwierdzenie PPIS w Ostrowcu Św. – pobierz

Zatwierdzenie Systemu Jakości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. z dnia 12 lutego 2024 roku, ważne do 13 lutego 2025 roku.

zamówienie woda do spożycia – pobierz

Druk zlecenia próbek do badań wody do spożycia.

zamówienie ścieki – pobierz

Druk zlecenia próbek do badań ścieków.

zamówienie woda na pływalniach – pobierz

Druk zlecenia próbek do badań wody na pływalniach.

zamówienie woda powierzchniowa – pobierz

Druk zlecenia próbek do badań wody powierzchniowej.

ankieta satysfakcji Klienta – pobierz

Ankieta Satysfakcji Klienta. Zachęcamy do wypełniania ankiety i wysyłania jej na nasz adres e-mail. Jest to jedno z naszych narzędzi do monitorowania poziomu zadowolenia naszych Klientów z wykonanej przez nas usługi.

procedura rozpatrywania skarg – pobierz

Mimo wszystko nie jesteś zadowolony z współpracy z nami? Pamiętaj, że zawsze możesz złożyć skargę. W załączniku przedstawiamy Ci tok postępowania.

bezstronność i poufność – pobierz

Twoje wyniki badań oraz Twoje dane są u nas bezpieczne. Dowiedz się, jak zapewniamy bezstronność i poufność.

polityka firmy – pobierz

Przedstawiamy Ci naszą politykę. Zobacz, czym się kierujemy w rozwoju naszej firmy.