Solec nad Wisłą: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Solec nad Wisłą, Sadkowice, Pawłowice, Zemborzyn Pierwszy, Boiska-Kolonia, Przedmieście Bliższe, Sadkowice-Kolonia, Kłudzie, Wola Pawłowska, Zemborzyn Drugi, Dziurków, Kalinówek, Słuszczyn, Przedmieście Dalsze, Kępa Piotrowińska, Las Gliniański, Boiska, Kolonia Nadwiślańska, Glina, Marianów

Kontrola jakości wody jest krytyczna, ponieważ woda jest tak niezbędna dla wszystkich organizmów. Badania mikrobiologiczne są potrzebne, aby zwiększyć jej efektywność. Oferujemy pobieranie próbek wód powierzchniowych, pobieranie próbek wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenach, badanie wody ciepłej na obecność Legionelli oraz inne usługi badania wody. Jeśli potrzebują Państwo analizy próbki wody przez Sanepid (pobranie próbki wody), wykonamy usługę pobrania próbki wody. Aby została ona uznana przez Sanepid na terenie całego kraju, musi zostać pobrana przez nas. Posiadamy dokumenty certyfikacji sanitarnej oraz zgodę Sanepidu, które są uznawane w całym kraju. W przypadku parametrów grupy A badanie wody trwa od trzech do czterech dni (około zakresu badań), natomiast parametrów grupy B do sześciu tygodni.

Solec nad Wisłą: Kompleksowe badania wody i ścieków

Badanie czystości i bezpieczeństwa studni wodnej jest kluczowe. Woda powinna być bezbarwna i przejrzysta. Jeśli nie jest, może to świadczyć o tym, że zawiera niebezpieczne związki chemiczne pochodzące ze ścieków, gleby, wykwitów lub koloidów. Należy analizować wodę w studniach kopanych i głębinowych pod względem mikrobiologicznym. Woda powinna być monitorowana zaraz po pobraniu, a następnie co najmniej raz w roku, zwłaszcza jeśli się z niej korzysta. Uważa się, że woda ze studni jest bezpieczna, ale nie zawsze tak jest. W aż 90% przypadków woda studzienna nie spełnia norm wody pitnej, ponieważ jest zanieczyszczona bakteriami pochodzącymi z domowych ścieków. Badamy wodę z różnych źródeł, aby sprawdzić, czy spełnia ona wymagania prawne (na przykład pozwolenia wodnoprawne). Badamy również wodę pod kątem celów technologicznych. Lista parametrów, na które badamy wodę, dostępna jest w zakładce "Dla Klientów".

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Solec nad Wisłą, Dziurków, Wola Pawłowska, Glina, Zemborzyn Drugi, Kępa Piotrowińska, Przedmieście Dalsze, Las Gliniański, Przedmieście Bliższe, Sadkowice, Sadkowice-Kolonia, Boiska-Kolonia, Zemborzyn Pierwszy, Kolonia Nadwiślańska, Słuszczyn, Kłudzie, Kalinówek, Boiska, Pawłowice, Marianów

Analizy bakterii Legionella w ciepłej wodzie trwają około dwóch tygodni, dlatego ważne jest, aby zaplanować je z wyprzedzeniem. Woda pobierana jest z 3-4 miejsc w obiekcie. Wystarczy prosty telefon, aby bez zbędnych formalności pobrać wodę z basenów.

Często odwiedzamy gminę Solec nad Wisłą, bo jest w pobliżu.

[mapka id="Solec nad Wisłą"]

W gminie Solec nad Wisłą odwiedzamy: Solec nad Wisłą, Sadkowice-Kolonia, Marianów, Zemborzyn Drugi, Kłudzie, Las Gliniański, Kolonia Nadwiślańska, Dziurków, Zemborzyn Pierwszy, Boiska-Kolonia, Sadkowice, Słuszczyn, Pawłowice, Kalinówek, Boiska, Przedmieście Dalsze, Wola Pawłowska, Kępa Piotrowińska, Przedmieście Bliższe, Glina

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]