Suchedniów: Badania wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Suchedniów, Mostki, Krzyżka, Ostojów, Michniów

Poprawa jakości wody jest niezbędna dla wszystkich żywych istot. Dlatego jej jakość jest ważna. Jakość wody jest tak krytyczna, że jej kontrola musi być wzmocniona. Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek laboratoryjnych, badanie wód powierzchniowych, badanie wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenach oraz badanie wody ciepłej pod kątem legionelli. Aby Państwa próbka wody została uznana przez Sanepid, musimy ją pobrać. Dostępne są wszystkie niezbędne certyfikaty akredytacyjne i upoważnienia, uznawane przez Sanepidy w całym kraju. Badanie wody na parametry grupy A trwa około trzech-czterech dni, a na parametry grupy B – sześć tygodni lub dłużej.

Kompleksowe badania wody i ścieków w gminie Suchedniów

Obecność niebezpiecznych substancji chemicznych w ściekach, glebie, zakwitach lub koloidach może spowodować zmętnienie lub zażółcenie wody. Osoby, które polegają na studniach kopanych lub głębinowych, powinny szczególnie uważać na badania mikrobiologiczne. Monitoring powinien być przeprowadzony natychmiast po pobraniu i co najmniej raz w roku, jeśli używana jest woda ze studni. Aż 90 procent wody ze studni nie nadaje się do picia. Ścieki domowe są najczęstszym i najpoważniejszym źródłem skażenia bakteriologicznego.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Suchedniów, Michniów, Ostojów, Krzyżka, Mostki

Oprócz bakterii Legionella sp. analizuje się wodę pod kątem ich obecności w ciepłej wodzie. Badanie najlepiej zaplanować przed zabiegiem, aby mieć pewność, że wszystkie potrzebne urządzenia są gotowe. Próbki często pobierane są z kilku miejsc w obiekcie. Nie ma potrzeby załatwiania formalności, jeśli chcemy pobrać próbkę wody. Można umówić się na próbkę wody bez zbędnych formalności wykonując po prostu jeden telefon do nas. Badamy również jakość wody na basenach zgodnie z wymogami prawnymi. Badamy ścieki bytowe, przemysłowe i gospodarcze, ponadto ścieki komunalne i bytowe, wody opadowe, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone odpady z oczyszczalni komunalnych. Zapewniamy próbki jednorazowe i średnie dobowe. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zapytania dotyczące tej usługi, prosimy o kontakt.

W gminie Suchedniów bywamy często – to teren naszego stałego działania!

[mapka id="Suchedniów"]

W gminie Suchedniów przyjeżdżamy do klientów z okolic: Suchedniów, Ostojów, Krzyżka, Michniów, Mostki

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]