Sędziszów: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Sędziszów obsługujemy: Sędziszów, Przełaj Czepiecki, Gniewięcin, Sosnowiec, Pawłowice, Tarnawa, Boleścice, Aleksandrów, Piła, Bugaj, Czekaj, Mierzyn, Wojciechowice, Grązów, Podsadek, Mstyczów, Szałas, Białowieża, Łowinia, Czepiec, Jeżów, Tarnawa-Wydanka, Swaryszów, Klimontów, Zielonki, Przełaj, Krzcięcice, Marianów, Słaboszowice, Borszowice, Piołunka, Klimontówek, Krzelów

Wszystkie organizmy wymagają czystej wody, aby przetrwać. Badania mikrobiologiczne mają kluczowe znaczenie dla jakości wody. Gdy jakość wody pogarsza się, konieczne staje się zwiększenie monitoringu. Zapewniamy identyfikację Legionelli na podstawie próbek laboratoryjnych, pobierania próbek wody, badania wód gruntowych, badania wody pitnej, badania wody w basenach i badania ciepłej wody. Badanie wody należy zlecić, jeśli zostało zlecone badanie wody (pobranie próbek wody). Jeśli Sanepid zaakceptuje badanie wody, my je wykonamy (pobór próbek wody). Posiadamy wszystkie wymagane dokumenty akredytacyjne i pozwolenia, które są akceptowane na terenie całego kraju przez Sanepid. Ocena parametrów grupy A może być wykonana w ciągu 3-4 dni (większość badań), natomiast parametry grupy B mogą trwać do 6 tygodni.

Sędziszów: Profesjonalne badania wody oraz ścieków

Ważne jest, aby przed wypiciem wody ze studni sprawdzić jej czystość i bezpieczeństwo. Jeśli woda ma kolor lub nie jest przejrzysta, może być zanieczyszczona substancjami toksycznymi, takimi jak ścieki, gleba, wykwity lub koloidy. Osoby spożywające wodę ze studni kopanych lub głębinowych powinny monitorować ilości mikrobiologiczne. Dobrym pomysłem jest badanie wody zaraz po jej pobraniu ze studni lub raz w roku po jej zakończeniu. Woda ze studni nie zawsze jest czysta i bezpieczna do picia, nawet jeśli większość ludzi tak uważa. Ze względu na bakterie z domowych ścieków w aż 90% próbek wody studziennej, woda studzienna nie nadaje się do spożycia. Tak samo jak badamy wodę z różnych źródeł, aby była zgodna z przepisami prawa, badamy ją również w celach technologicznych. Lista rzeczy, na które badamy wodę znajduje się w zakładce "Dla klientów".

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Sędziszów, Mierzyn, Sosnowiec, Tarnawa, Klimontów, Grązów, Pawłowice, Zielonki, Szałas, Łowinia, Przełaj Czepiecki, Wojciechowice, Bugaj, Tarnawa-Wydanka, Czekaj, Słaboszowice, Marianów, Podsadek, Gniewięcin, Krzcięcice, Przełaj, Aleksandrów, Białowieża, Piła, Mstyczów, Jeżów, Czepiec, Boleścice, Piołunka, Swaryszów, Krzelów, Klimontówek, Borszowice

Badanie na obecność bakterii Legionella sp. w ciepłej wodzie wykonuje się w celu upewnienia się, że woda jest bezpieczna. Na wyniki trzeba czekać około dwóch tygodni, dlatego zaplanowanie badania z wyprzedzeniem i przygotowanie do niego obiektu jest dobrym pomysłem. Woda pobierana jest zazwyczaj z 3-4 miejsc w obiekcie. Na pobranie próbek wody bez wypełniania zbędnych formularzy można umówić się telefonicznie. Badamy również wodę na basenach zgodnie z przepisami dotyczącymi jakości wody basenowej. Rozwijamy się w tej dziedzinie analizy ścieków. Ocenie podlegają ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki komunalne. Pobieramy próbki jednorazowe i średnie dobowe. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług, zapraszamy do kontaktu.

Często odwiedzamy gminę Sędziszów, bo jest tak blisko!

[mapka id="Sędziszów"]

W gminie Sędziszów przyjeżdżamy do klientów z okolic: Sędziszów, Pawłowice, Łowinia, Mstyczów, Przełaj Czepiecki, Swaryszów, Białowieża, Mierzyn, Szałas, Krzelów, Sosnowiec, Piołunka, Przełaj, Zielonki, Marianów, Boleścice, Jeżów, Czepiec, Słaboszowice, Krzcięcice, Czekaj, Bugaj, Aleksandrów, Wojciechowice, Gniewięcin, Podsadek, Tarnawa, Borszowice, Tarnawa-Wydanka, Grązów, Piła, Klimontówek, Klimontów

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]