Wolanów: Badania wody i badanie ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Wolanów prowadzimy badania na terenie miejscowości Wolanów, Sławno, Franciszków, Wacławów, Waliny, Kolonia Wawrzyszów, Młodocin Większy, Zabłocie, Wawrzyszów, Bieniędzice, Podlesie, Mniszek, Ślepowron, Chruślice, Garno, Rogowa, Kacprowice, Strzałków, Jarosławice, Wymysłów, Kolonia Kowala-Duszocina

Jakość wody jest coraz gorsza, dlatego musimy wykonywać więcej badań, aby zapewnić, że jest ona bezpieczna. Woda jest ważną substancją dla wszystkich żywych istot, dlatego musi być wolna od bakterii. Do badania jakości wody dostępne są laboratoria badawcze, które posiadają akredytację. Oferujemy badanie wód powierzchniowych, badanie wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenie i badanie ciepłej wody pod kątem skażenia Legionellą. Jeśli potrzebujesz badania wody pod kątem Legionelli, możemy zorganizować dla Ciebie program pobierania próbek wody. Sanepid uzna próbkę wody, jeśli została ona pobrana przez nas. Sanepid uznaje nasze certyfikaty i atesty w całym kraju, co jest wynikiem naszego bogatego doświadczenia. Substancje z grupy A mogą być badane w ciągu 3-4 dni, natomiast substancje z grupy B mogą trwać nawet 6 tygodni.

Wolanów: Kompleksowe badanie wody i ścieków

Zdrowa, pitna i czysta woda powinna być bezbarwna i przejrzysta. Jeśli jest mętna lub żółta, może być skażona niebezpiecznymi substancjami chemicznymi pochodzącymi ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Bardzo ważne jest, aby badania mikrobiologiczne wody ze studni kopanych lub głębinowych wykonywać jak najszybciej, a przynajmniej raz w roku. Według badań szacuje się, że aż 90% studni nie spełnia kryteriów wody pitnej. Najczęstszym i najbardziej znaczącym problemem są ścieki domowe, a także skażenie bakteryjne. Badamy wodę z różnych powodów, między innymi po to, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi (np. pozwoleniami wodnoprawnymi). W sekcji "Dla klienta" pod naszym zakresem akredytacji można zobaczyć parametry, które stosujemy w naszej matrycy badawczej.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Wolanów, Garno, Wacławów, Młodocin Większy, Ślepowron, Strzałków, Chruślice, Mniszek, Rogowa, Wawrzyszów, Waliny, Sławno, Bieniędzice, Kacprowice, Jarosławice, Wymysłów, Zabłocie, Podlesie, Franciszków, Kolonia Kowala-Duszocina, Kolonia Wawrzyszów

Liczenie bakterii Legionella sp. wykonuje się na ciepłej wodzie. Aby zapewnić dokładność, badanie to powinno być zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, a obiekt przygotowany. Woda pobierana jest z 3-4 miejsc w obiekcie. Na pobranie próbek wody można umówić się bez zbędnych formalności dzwoniąc do nas. Badamy również wodę basenową zgodnie z normami wody basenowej. Oprócz badania wody basenowej przeprowadzamy analizy ścieków. Badamy m.in. ścieki bytowe, przemysłowe, deszczówkę, ścieki technologiczne, ścieki gospodarcze, ścieki z myjni samochodowych oraz ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni komunalnych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług prosimy o kontakt.

Często odwiedzamy gminę Wolanów, bo jest tak blisko!

[mapka id="Wolanów"]

W gminie Wolanów odwiedzamy: Wolanów, Franciszków, Podlesie, Bieniędzice, Zabłocie, Sławno, Kolonia Wawrzyszów, Chruślice, Waliny, Ślepowron, Jarosławice, Wymysłów, Młodocin Większy, Garno, Strzałków, Kacprowice, Rogowa, Wawrzyszów, Mniszek, Kolonia Kowala-Duszocina, Wacławów

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]