Wilków: Badanie wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Wilków, Zastów Karczmiski, Rybaki, Majdany, Rogów, Machów, Szkuciska, Kosiorów, Lubomirka, Zarudki, Kłodnica, Urządków, Zastów Polanowski, Żmijowiska, Szczekarków, Wólka Polanowska, Kępa Chotecka, Kolonia Wrzelów, Dobre, Kąty, Podgórz, Polanówka, Brzozowa, Zagłoba

Każde życie wymaga wody, dlatego jej jakość ma kluczowe znaczenie. Wraz z pogorszeniem się jej jakości, utrzymanie jakości wody stało się bardziej kluczowe. W naszym laboratorium badamy wody powierzchniowe, gruntowe, wodę pitną, wodę w basenach i gorącą wodę. Czy potrzebujesz badania na obecność legionelli? Jeśli Twoja analiza wody ma być uznana przez Sanepid, zleć nam jej pobranie i analizę. Jeśli Sanepid uzna Twoje badanie wody, my musimy je wykonać i przeanalizować. Akceptujemy wszystkie wymagane dokumenty akredytacyjne i upoważnienia. Sanepid uznaje dokumenty akredytacyjne i upoważnienia na terenie całego kraju, a badania wody na parametry grupy A możemy dostarczyć w ciągu 3-4 dni (prawdopodobnie najwięcej badań, jakie kiedykolwiek będą potrzebne), a na parametry grupy B do 6 tygodni.

Kompleksowe badania wody i ścieków w gminie Wilków

Mętność lub zażółcenie wody może być spowodowane niebezpiecznymi substancjami chemicznymi zawartymi w ściekach, glebie, zakwitach lub koloidach. Osoby korzystające ze studni kopanych lub głębinowych powinny zwrócić szczególną uwagę na badania mikrobiologiczne. Monitoring powinien być prowadzony od razu po pobraniu wody i przynajmniej raz w roku, jeśli takie studnie są używane. Skażenie mikrobiologiczne do 90% wody ze studni jest najczęstszym i największym problemem. Za większość zanieczyszczeń bakteryjnych odpowiedzialne są ścieki domowe.

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Wilków, Polanówka, Kolonia Wrzelów, Rogów, Żmijowiska, Majdany, Kłodnica, Szkuciska, Wólka Polanowska, Dobre, Kępa Chotecka, Zastów Polanowski, Zarudki, Lubomirka, Rybaki, Szczekarków, Brzozowa, Zastów Karczmiski, Urządków, Podgórz, Kąty, Machów, Kosiorów, Zagłoba

Bakterie Legionelli można znaleźć w ciepłej wodzie w procedurze znanej jako badanie ciepłej wody. Analiza takiej wody trwa około dwóch tygodni, dlatego warto zaplanować ją wcześniej i przygotować się do niej. Pobiera się ją zazwyczaj z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Aby zaplanować pobór próbek wody wystarczy jeden telefon, bez zbędnych formalności. Wykonujemy akredytowane badania wody na basenach zgodnie z wymaganiami dla wody basenowej określonymi w rozporządzeniu. Czekamy na kontakt z Państwem. Prężnie rozwijamy się w dziedzinie analizy ścieków. Badamy m.in. ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, oczyszczone i nieoczyszczone ścieki komunalne oraz nieoczyszczone wody z oczyszczalni miejskiej. Pobieramy próbki jednorazowe oraz próbki średnie dobowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji zadzwoń do nas.

Często odwiedzamy gminę Wilków, bo jest tak blisko!

[mapka id="Wilków"]

W gminie Wilków przyjeżdżamy do klientów z okolic: Wilków, Dobre, Kępa Chotecka, Zagłoba, Zastów Karczmiski, Brzozowa, Kłodnica, Kąty, Polanówka, Żmijowiska, Rybaki, Machów, Kolonia Wrzelów, Majdany, Wólka Polanowska, Podgórz, Szczekarków, Zarudki, Szkuciska, Lubomirka, Kosiorów, Rogów, Zastów Polanowski, Urządków

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]