Wilkołaz: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Wilkołaz, Pułankowice, Obroki, Pierwszy, Zdrapy, Trzeci, Rudnik Szlachecki, Wólka Rudnicka, Marianówka, Ewunin, Ostrów, Zalesie, Drugi

Wszystkie żywe istoty wymagają wody, która musi być wolna od bakterii. Jakość wody jest coraz gorsza, dlatego musimy wykonywać więcej badań, aby zagwarantować jej czystość. Oferujemy akredytowane pobieranie próbek laboratoryjnych, a także badanie wód powierzchniowych, badanie wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenie oraz badanie ciepłej wody w celu wykrycia Legionelli. Czy potrzebujesz badań wody z Inspekcji Sanitarnej? Jeśli tak, to zamów u nas usługę pobierania próbek wody. Jeśli chcesz zamówić usługę pobierania próbek wody dla Sanepidu, skontaktuj się z nami. Sanepidy na terenie całego kraju będą uznawać nasze certyfikaty i uprawnienia. Badanie wody na parametry z grupy A trwa 3-4 dni, natomiast badanie na parametry z grupy B może trwać nawet do sześciu tygodni. Oprócz niezbędnych certyfikatów i uprawnień posiadamy.

Wilkołaz: Profesjonalne badanie wody i ścieków

Bardzo ważne jest zbadanie wody studziennej, aby upewnić się, że jest ona bezpieczna i czysta do spożycia. Aby woda była zdrowa i bezpieczna do picia, powinna być bezbarwna, przejrzysta i wolna od zanieczyszczeń. Jeśli tak nie jest, może być zanieczyszczona ściekami, ziemią, wykwitami lub koloidami. Analizie mikrobiologicznej powinna podlegać woda pozyskiwana ze studni kopanych lub głębinowych. Dobrze jest badać wodę zaraz po jej pobraniu i przynajmniej raz w roku w przyszłości. Wiele osób uważa, że woda ze studni jest bezpieczna do spożycia, ale badania wykazały, że nie zawsze tak jest. Woda studzienna w 90% przypadków nie jest bezpieczna do picia z powodu bakterii pochodzących z domowych ścieków. Oprócz badania wody pod kątem zgodności z przepisami prawnymi (jak pozwolenia wodnoprawne), badamy ją również pod kątem technologicznym. Lista kryteriów, pod kątem których oceniamy wodę, znajduje się w sekcji "Dla klientów".

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Wilkołaz, Wólka Rudnicka, Ewunin, Obroki, Pierwszy, Drugi, Zdrapy, Ostrów, Pułankowice, Rudnik Szlachecki, Trzeci, Zalesie, Marianówka

Analizy bakterii Legionella sp. w ciepłej wodzie wykonuje się z wyprzedzeniem. Analiza tej wody trwa około dwóch tygodni, dlatego zaplanuj ją z wyprzedzeniem, aby przygotować obiekt. Wystarczy telefon, aby uzyskać próbki wody bez przechodzenia przez wiele formalności. Próbki wody pobierane są z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Badamy również wodę w basenach, aby spełnić wymagania przepisów dotyczących basenów. W tej dziedzinie szybko się rozwijamy. Badamy ścieki komunalne, ścieki domowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki komunalne. Jest to próbka jednorazowa oraz próbka średnia dobowa. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

W gminie Wilkołaz bywamy bardzo często – to teren naszego działania!

[mapka id="Wilkołaz"]

W gminie Wilkołaz najczęściej bywamy w: Wilkołaz, Drugi, Obroki, Marianówka, Zdrapy, Trzeci, Rudnik Szlachecki, Wólka Rudnicka, Pułankowice, Ewunin, Ostrów, Pierwszy, Zalesie

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]