Wilczyce: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Wilczyce obsługujemy: Wilczyce, Przezwody, Gałkowice-Ocin, Dacharzów, Wysiadłów, Pielaszów, Łukawa, Bożęcin, Tułkowice, Radoszki, Ocinek, Dobrocice, Daromin, Pęczyny, Zagrody

Kontrola jakości wody jest krytyczna, ponieważ jakość wody ma kluczowe znaczenie dla wszystkich organizmów. Dlatego badania mikrobiologiczne są ważne dla intensyfikacji jej kontroli. Wykonujemy akredytowane laboratoryjne pobieranie próbek wody powierzchniowej, badanie wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody basenowej, badanie wody ciepłej w kierunku Legionelli oraz inne procedury badania wody. Próbki wody powinny być przez nas pobrane, jeśli istnieje obowiązek ich badania przez Inspekcję Sanitarną (pobieranie próbek wody). Jeśli próbka wody ma być uznana przez Sanepid na terenie całego kraju, musi być pobrana przez nas. Posiadamy certyfikaty akredytacyjne i upoważnienie od władz, które Sanepid ogólnopolski uznaje. Jeśli potrzebujesz badania wody na parametry z grupy A, to potrwa ono około trzech do czterech dni (o zakresie badań), natomiast na parametry z grupy B – do sześciu tygodni.

Wilczyce: Kompleksowe badania wody i ścieków

Mętność lub zażółcenie wody w studni może być spowodowane obecnością niebezpiecznych związków chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Osoby, które czerpią wodę ze studni kopanych lub głębinowych powinny szczególnie zadbać o badania mikrobiologiczne. Woda powinna być badana bezpośrednio po jej pobraniu, a następnie co najmniej raz w roku. Aż 90% próbek wody ze studni nie nadaje się do picia Woda ze studni w aż 90% przypadków jest zanieczyszczona bakteryjnie ze ścieków domowych – wynika z badań. Wykonujemy kompleksowe oceny wody z różnych źródeł, nie tylko w celu zapewnienia zgodności z wymogami ustawowymi, ale również dla celów technicznych. Wykaz parametrów i specyfikacji znajduje się w naszym zakresie akredytacji w dziale "Dla klientów".

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Wilczyce, Przezwody, Tułkowice, Dacharzów, Daromin, Ocinek, Łukawa, Pęczyny, Radoszki, Wysiadłów, Pielaszów, Bożęcin, Gałkowice-Ocin, Dobrocice, Zagrody

Bakterie Legionella mogą znajdować się w systemach ciepłej wody. Na badanie na obecność bakterii Legionella sp. w systemach ciepłej wody potrzeba dwóch tygodni, dlatego najlepiej umówić się na badanie wcześniej. Próbki wody pobiera się z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Umówienie się na pobranie próbek wody jest proste. Zapraszamy do składania zapytań drogą mailową. Wykonujemy akredytowane badania wody na basenach zgodnie z przepisami dotyczącymi jakości wody basenowej. W tej dziedzinie rozwijamy się najprężniej. Wykonujemy pomiary ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków przemysłowych, ścieków z myjni samochodowych, ścieków z oczyszczalni miejskiej oraz ścieków bytowych, a także surowych i oczyszczonych ścieków komunalnych. Zapytaj o więcej informacji.

W gminie Wilczyce bywamy często – to teren naszego stałego działania!

[mapka id="Wilczyce"]

W gminie Wilczyce odwiedzamy: Wilczyce, Tułkowice, Gałkowice-Ocin, Przezwody, Wysiadłów, Dacharzów, Dobrocice, Daromin, Bożęcin, Ocinek, Radoszki, Łukawa, Pielaszów, Zagrody, Pęczyny

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]