Wierzbica: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Wierzbica obsługujemy: Wierzbica, Zalesice-Kolonia, Podgórki, Błędów, Ruda Wielka, Polany-Kolonia, Stanisławów, Pomorzany-Kolonia, Pomorzany, Rzeczków-Kolonia, Dąbrówka Warszawska, Suliszka, Zalesice, Polany, Łączany, Rzeczków, -Kolonia

Jakość wody jest niezbędna dla całego życia, ponieważ woda jest tak istotnym składnikiem odżywczym. Utrzymanie jakości wody jest o wiele ważniejsze teraz, kiedy jest ona w tak złym stanie. Jakość wody jest badana na miejscu w nowoczesnym, akredytowanym laboratorium. Badamy wodę powierzchniową, gruntową, pitną, basenową i ciepłą. Wykonujemy testy na obecność bakterii Legionella. Jeśli potrzebujesz badania wody, które Sanepid uzna, możemy pomóc. Sanepid uzna Twoje badanie wody tylko wtedy, gdy pobierzemy i przeanalizujemy ten rodzaj wody. Aby to zrobić, musimy posiadać dokumenty akredytacyjne i uprawnienia, które Sanepid uznaje na terenie całego kraju. Badanie parametrów z grupy A trwa od trzech do czterech dni (prawdopodobnie jest to najwięcej badań, jakich będziesz potrzebował), natomiast badanie parametrów z grupy B może trwać nawet do sześciu tygodni.

Kompleksowe badania wody i ścieków w gminie Wierzbica

Mętność, żółtość, zanieczyszczenie ściekami to oznaki zanieczyszczonej wody. Woda powinna być przejrzysta i bezbarwna. Należy ją kontrolować pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych w studniach kopanych lub głębinowych. Najlepiej wykonać monitoring zaraz po wykonaniu ujęcia, a potem przynajmniej raz w roku. Według badaczy aż 90 procent studni nie spełnia norm dla wody pitnej. Ścieki domowe, a także skażenie bakteryjne, to jeden z najczęstszych i najistotniejszych problemów. Badanie wody z różnych powodów, w tym zgodności z prawem (np. pozwolenia wodnoprawne), jest powszechną praktyką. W części "Dla Klienta" naszego zakresu akredytacji znajdziecie Państwo przykłady parametrów stosowanych w naszej matrycy badawczej.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Wierzbica, Podgórki, Polany-Kolonia, Pomorzany-Kolonia, Polany, Rzeczków, -Kolonia, Suliszka, Pomorzany, Rzeczków-Kolonia, Zalesice, Stanisławów, Ruda Wielka, Dąbrówka Warszawska, Zalesice-Kolonia, Łączany, Błędów

Próbki wody powinny być pobierane jak najszybciej, aby uniknąć konieczności pobierania próbek w późniejszym terminie i instalowania odpowiedniego sprzętu. Analiza bakterii Legionelli w wodzie trwa około dwóch tygodni, dlatego badania należy zaplanować z wyprzedzeniem. Przy pobieraniu próbki wody z basenu wystarczy skontaktować się z nami. Nie trzeba przedzierać się przez zbędne formalności. Oferujemy akredytowane badania wody basenowej zgodnie z przepisami. Oprócz ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków technicznych, ścieków przemysłowych, wód z myjni samochodowych oraz ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni komunalnych i tych przydomowych, badamy również ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni komunalnych.

W Wierzbica bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Wierzbica"]

W gminie Wierzbica najczęściej bywamy w: Wierzbica, -Kolonia, Rzeczków-Kolonia, Rzeczków, Podgórki, Błędów, Polany-Kolonia, Suliszka, Zalesice-Kolonia, Pomorzany, Zalesice, Dąbrówka Warszawska, Polany, Łączany, Ruda Wielka, Pomorzany-Kolonia, Stanisławów

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]