Tuczępy: Badanie wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Tuczępy, Sieczków, Rzędów, Niziny, Podlesie, Dobrów, Grzymała, Kargów, Wierzbica, Jarosławice, Chałupki, Brzozówka, Januszkowice, Nieciesławice, Góra

Wszystkie żywe istoty potrzebują wody, dlatego utrzymanie jej jakości jest niezwykle istotne. Ważne jest, aby badać wodę pod kątem mikroorganizmów, biorąc pod uwagę, że jakość wody spada. Oferujemy badania na obecność Legionelli przy użyciu próbek laboratoryjnych, badania wód powierzchniowych, badania wód gruntowych, badania wody pitnej, badania wody w basenach i badania ciepłej wody. Wyślij nam próbkę wody, jeśli potrzebujesz jej do Inspekcji Sanitarnej (pobranie próbki wody). Musisz wykonać badanie wody, jeśli chcesz, aby Inspekcja Sanitarna je zaakceptowała. Posiadamy wszystkie wymagane papiery akredytacyjne i pozwolenia, które są akceptowane przez Sanepidy we wszystkich stanach. Badanie wody na parametry grupy A trwa od trzech do czterech dni (większość badań), natomiast parametry grupy B mogą trwać nawet do sześciu tygodni.

Tuczępy: Profesjonalne badania wody oraz ścieków

W przypadku obecności w wodzie studziennej niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak ścieki, gleba, zakwity alg lub koloidy, woda wydaje się mętna lub pożółkła. Aby upewnić się, że studnie kopane lub głębinowe nie są siedliskiem szkodliwych bakterii, należy zbadać wodę pod kątem obecności mikroorganizmów. Woda ze studni często nie nadaje się do spożycia przez ludzi i dlatego powinna być badana po pobraniu, a przynajmniej raz w roku. Skażenie bakteryjne wody jest najczęstszym i najistotniejszym problemem zdrowotnym wynikającym z działania domowych systemów kanalizacyjnych. W 90% przypadków woda nie może być spożywana, ponieważ zawiera szkodliwe bakterie.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Tuczępy, Chałupki, Brzozówka, Nieciesławice, Niziny, Januszkowice, Podlesie, Wierzbica, Sieczków, Kargów, Jarosławice, Rzędów, Grzymała, Dobrów, Góra

Bakterie Legionella są identyfikowane w ciepłej wodzie. W celu odpowiedniego przygotowania obiektu wymagana jest dwutygodniowa procedura testowa. Oprócz pobrania wody z kilku miejsc w obiekcie, do zorganizowania poboru próbek wystarczy jeden telefon. Woda basenowa jest badana z zastosowaniem tych samych norm, co woda basenowa. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o wysłanie do nas e-maila.

W Tuczępy bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę realizacji!

[mapka id="Tuczępy"]

W gminie Tuczępy odwiedzamy: Tuczępy, Wierzbica, Kargów, Brzozówka, Dobrów, Niziny, Chałupki, Grzymała, Jarosławice, Nieciesławice, Rzędów, Podlesie, Januszkowice, Góra, Sieczków

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]