Tarłów: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Tarłów obsługujemy: Tarłów, Teofilów, Kozłówek, Czekarzewice Pierwsze, Mieczysławów, Ciszyca Dolna, Kolonia Dąbrówka, Hermanów, Janów, Wólka Lipowa, Dąbrowa, Zemborzyn Pierwszy, Tadeuszów, Duranów, Słupia Nadbrzeżna, Czekarzewice Drugie, Leśne Chałupy, Dąbrówka, Wólka Tarłowska, Łubowa, Cegielnia, Brzozowa, Ostrów, Tomaszów, Julianów, Maksymów, Bronisławów, Potoczek, Ciszyca-Kolonia, Wesołówka, Słupia Nadbrzeżna-Kolonia, Ciszyca Przewozowa, Sulejów, Dorotka, Ciszyca Górna

Jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla wszelkiego życia. Kontrola jakości wody jest zatem kluczowa. Badania mikrobiologiczne pomagają nam odnieść większy sukces w naszych wysiłkach kontrolnych. Zapewniamy laboratoryjne pobieranie próbek wody powierzchniowej, pobieranie próbek wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenach, badanie wody ciepłej na obecność Legionelli oraz inne usługi związane z badaniem wody. Dodatkowo, Służby Sanitarno-Epidemiologiczne (pobieranie próbek wody) zapewnią Państwu usługi pobierania próbek wody, jeśli potrzebują Państwo próbki do analizy. Musimy pobierać próbki wody, jeśli mają być one identyfikowane przez Sanepid na terenie całego kraju. Posiadamy dokumenty autoryzacji sanitarnej i zatwierdzenie przez Sanepid na terenie całego kraju, które są akceptowane dla parametrów grupy A. Dla parametrów z grupy B badania trwają nawet sześć tygodni.

Tarłów: Kompleksowe badania wody i ścieków

Jeśli woda pobrana ze studni kopanej lub głębinowej jest żółta lub mętna, może to świadczyć o obecności szkodliwych substancji. Wyróżnia się próbka wody przejrzystej, bezbarwnej. Żółta lub mętna woda może wskazywać na obecność niebezpiecznych substancji chemicznych. W przypadku pracy z wodą ze studni kopanej lub głębinowej, kluczowe znaczenie może mieć badanie mikrobiologiczne. Najbardziej rozpowszechnionym i znaczącym problemem związanym z wodą ze studni jest to, że nie spełnia ona norm wody pitnej. Kluczowe jest zrozumienie, co znajduje się w wodzie. Jeśli masz studnię, powinieneś przeprowadzać badania zaraz po pobraniu wody i przynajmniej raz w roku. Aż 90 procent osób korzystających z wody studziennej nie zdaje sobie sprawy, że jest ona niebezpieczna do picia.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Tarłów, Hermanów, Ostrów, Bronisławów, Dąbrówka, Tomaszów, Zemborzyn Pierwszy, Ciszyca Przewozowa, Słupia Nadbrzeżna-Kolonia, Kozłówek, Sulejów, Tadeuszów, Maksymów, Łubowa, Ciszyca-Kolonia, Ciszyca Dolna, Mieczysławów, Kolonia Dąbrówka, Słupia Nadbrzeżna, Wesołówka, Czekarzewice Drugie, Dąbrowa, Potoczek, Leśne Chałupy, Duranów, Dorotka, Cegielnia, Brzozowa, Teofilów, Wólka Lipowa, Ciszyca Górna, Julianów, Janów, Wólka Tarłowska, Czekarzewice Pierwsze

Obecność bakterii Legionella należy badać w ciepłej wodzie, ponieważ natychmiastowe pobranie próbki takiej wody wiązałoby się z koniecznością pobrania próbki w późniejszym terminie i zainstalowania odpowiedniej aparatury. Wskazane jest, aby badać wodę na obecność bakterii Legionella sp. jak najszybciej, aby uniknąć konieczności pobierania próbki takiej wody w późniejszym terminie. Badanie na obecność bakterii Legionella sp. w wodzie trwa minimum dwa tygodnie, dlatego zaleca się zaplanowanie takiego badania z wyprzedzeniem. Woda jest zazwyczaj pobierana z trzech do czterech źródeł w obiekcie. Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem próbek wody ze swojego basenu, nie wahaj się skontaktować z nami. Oferujemy akredytowane badania wody basenowej zgodnie z przepisami, bez zbędnych formalności. Badamy również ścieki bytowe, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych, ścieki techniczne, ścieki komunalne, wodę, ścieki komunalne, ścieki bytowe oraz surowe i oczyszczone ścieki komunalne. Badamy ścieki komunalne, ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki komunalne z miejskich oczyszczalni ścieków.

W Tarłów bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Tarłów"]

W gminie Tarłów przyjeżdżamy do klientów z okolic: Tarłów, Dorotka, Dąbrowa, Wólka Tarłowska, Wólka Lipowa, Sulejów, Kolonia Dąbrówka, Julianów, Słupia Nadbrzeżna-Kolonia, Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna, Czekarzewice Pierwsze, Hermanów, Leśne Chałupy, Brzozowa, Duranów, Łubowa, Ostrów, Mieczysławów, Maksymów, Czekarzewice Drugie, Teofilów, Potoczek, Tomaszów, Bronisławów, Kozłówek, Słupia Nadbrzeżna, Dąbrówka, Zemborzyn Pierwszy, Wesołówka, Ciszyca-Kolonia, Cegielnia, Janów, Ciszyca Przewozowa, Tadeuszów

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]