Szastarka: Badanie wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Szastarka, Cieślanki, Majdan-Obleszcze, Nowy Kaczyniec, Wojciechów, Huta Józefów, Stare Moczydła, Polichna, Blinów Drugi, Blinów Pierwszy, Brzozówka

Jakość wody jest niezbędna dla wszystkich żywych istot, dlatego musi być ona doskonałej jakości. W związku z tym, aby zwiększyć jej wydajność, wymagane są wzmocnione badania mikrobiologiczne. Wykonujemy badania wody pitnej, badania wody basenowej, badania ciepłej wody na obecność Legionelli oraz inne rodzaje badań wody. Jeśli potrzebują Państwo próbki wody do analizy przez Sanepid (pobranie próbki wody), możemy zapewnić Państwu usługę pobrania próbki. Jeśli próbka wody ma być zidentyfikowana przez Sanepid we wszystkich obszarach, musi być pobrana przez nas. Oferujemy certyfikaty i atesty sanitarne, które Inspekcja Sanitarna uznaje na terenie całego kraju. Dla zmiennych z grupy A badanie trwa około trzech-czterech dni, dla zmiennych z grupy B około sześciu tygodni.

Szastarka: Kompleksowe badanie wody i ścieków

Obecność niebezpiecznych związków chemicznych w ściekach, glebie, wykwitach czy koloidach może powodować zmętnienie lub zażółcenie wody. Osoby czerpiące wodę ze studni kopanych lub głębinowych powinny zwrócić szczególną uwagę na badania mikrobiologiczne. Woda uzyskana z takich studni powinna być monitorowana bezpośrednio po pobraniu i co najmniej raz w roku. Woda ze studni stanowi nawet 90 procent wody, która nie spełnia norm wody pitnej. Najczęstszym i największym problemem są zanieczyszczenia bakteriologiczne pochodzące ze ścieków bytowych.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Szastarka, Blinów Drugi, Majdan-Obleszcze, Polichna, Brzozówka, Blinów Pierwszy, Wojciechów, Cieślanki, Nowy Kaczyniec, Stare Moczydła, Huta Józefów

Bakterie Legionelli sprawdza się w ciepłej wodzie. Aby obiekt był przygotowany, badanie to powinno być zorganizowane wcześniej i przeprowadzone jak najszybciej. Próbki wody pobiera się z różnych rejonów obiektu, zazwyczaj z trzech do czterech obszarów. Pobieranie próbek wody jest proste i szybkie. Wykonujemy legalne badania wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie norm wody basenowej. Zapytania mogą Państwo kierować do nas drogą elektroniczną. Proszę to zrobić niezwłocznie. Badamy między innymi ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych. Prowadzimy badania jednorazowe, jak również pomiary średnie dobowe. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o niezwłoczny kontakt.

W Szastarka bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Szastarka"]

W gminie Szastarka odwiedzamy: Szastarka, Nowy Kaczyniec, Cieślanki, Blinów Pierwszy, Brzozówka, Wojciechów, Stare Moczydła, Majdan-Obleszcze, Huta Józefów, Blinów Drugi, Polichna

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]