Strawczyn: Badanie wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Strawczyn prowadzimy badania na terenie miejscowości Strawczyn, Małogoskie, Korczyn, ek, Widoma, Oblęgorek, Bugaj, Zaskale, Hucisko, Kuźniaki, Podgace, Niedźwiedź, Ruda Strawczyńska, Akwizgran, Chełmce, Promnik, Oblęgór, Śliwiny

Wszystkie żywe istoty potrzebują czystej wody, aby przetrwać. Jakość wody ma kluczowe znaczenie. Gdy jakość wody spada, należy zwiększyć monitorowanie, zwłaszcza badania mikrobiologiczne. Wykonujemy badania ciepłej wody, badania wody basenowej, badania wody powierzchniowej, badania wód gruntowych, badania wody pitnej oraz badania Legionelli. Chcesz zamówić badanie wody (pobranie próbek wody)? Jeśli zamówisz badanie wody (pobór próbek wody), to my je przeprowadzimy. Przed Sanepidami na terenie całego kraju, Inspekcja Sanitarna zaakceptuje je tylko wtedy, gdy zostanie wykonane przez nas. Dostarczamy wszystkie wymagane dokumenty akredytacyjne i pozwolenia, które są honorowane. Badanie wody na parametry grupy A trwa od trzech do czterech dni, natomiast badanie wody na parametry grupy B może trwać nawet do sześciu tygodni.

Strawczyn: Kompleksowe badanie wody oraz ścieków

Obecność niebezpiecznych związków chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów może być sygnalizowana przez zmętnienie lub zażółcenie wody studziennej. Bardzo ważne jest, aby woda wydobywana ze studni kopanych lub głębinowych była badana na obecność szkodliwych bakterii. Woda ze studni rzadko nadaje się do spożycia przez ludzi. Jeśli po pobraniu i raz w roku przeprowadza się monitoring, można ocenić wodę pod kątem obecności szkodliwych bakterii. W prawie wszystkich przypadkach nie spełnia ona norm dla wody pitnej. Najczęstszą i najbardziej znaczącą trudnością jest zanieczyszczenie bakteryjne pochodzące z domowych systemów kanalizacyjnych.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Strawczyn, Ruda Strawczyńska, Promnik, ek, Kuźniaki, Zaskale, Małogoskie, Podgace, Oblęgór, Hucisko, Korczyn, Akwizgran, Chełmce, Widoma, Śliwiny, Oblęgorek, Bugaj, Niedźwiedź

W celu znalezienia bakterii Legionella sp. wykrywa się je w ciepłej wodzie. Badanie takiej wody trwa około dwóch tygodni, dlatego należy je wcześniej zaplanować i przygotować się do niego. Pobiera się ją zazwyczaj z trzech-czterech miejsc w obiekcie. Umówienie się na pobranie próbek wody nie jest kłopotliwe i można to zrobić za pomocą tylko jednego telefonu. Woda basenowa – woda w basenie. Prowadzimy akredytowane badania wody na basenach zgodnie z przepisami dotyczącymi jakości wody basenowej. Nasze usługi oferujemy drogą elektroniczną. W tej dziedzinie najbardziej rozwinęliśmy się w analizie ścieków. Analizujemy ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, surowe i oczyszczone ścieki komunalne oraz odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych. Pobieramy zarówno próbki pojedyncze jak i średnie dobowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

W gminie Strawczyn bywamy bardzo często – to teren naszego działania!

[mapka id="Strawczyn"]

W gminie Strawczyn najczęściej bywamy w: Strawczyn, Hucisko, Zaskale, Bugaj, Akwizgran, Podgace, Promnik, Niedźwiedź, Korczyn, Widoma, ek, Oblęgór, Chełmce, Małogoskie, Kuźniaki, Oblęgorek, Śliwiny, Ruda Strawczyńska

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]