Stopnica: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Stopnica obsługujemy: Stopnica, Klępie Dolne, Dziesławice, Suchowola, Białoborze, Zaborze, Czyżów, Podlasek, Szczytniki, Szczeglin, Klępie Górne, Jastrzębiec, Nowa Wieś, Prusy, Mietel, Falęcin Stary, Smogorzów, Skrobaczów, Folwarki, Wolica, Falęcin Nowy, Kąty Nowe, Żerniki Dolne, Kuchary, Szklanów, Bosowice, Topola, Mariampol, Kąty Stare, Strzałków, Konary

Wszystkie organizmy wymagają do życia czystej wody. W miarę pogarszania się jakości wody konieczne staje się zwiększenie monitoringu, w szczególności badań mikrobiologicznych. Zapewniamy pobór próbek wody powierzchniowej, pobór próbek wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenach oraz badanie ciepłej wody w celu identyfikacji Legionelli. Potrzebujesz badania wody do Inspekcji Sanitarnej? Skontaktuj się z nami, jeśli chciałbyś zamówić usługę badania wody (pobranie próbek wody). Jeśli badanie wody ma być zaakceptowane przez Sanepid, musi być wykonane przez nas. Oprócz posiadania wszystkich wymaganych dokumentów akredytacyjnych i pozwoleń, jesteśmy honorowani przed Sanepidy w całym kraju. Badanie parametrów grupy A trwa 3-4 dni, natomiast parametrów grupy B nawet do 6 tygodni.

Stopnica: Kompleksowe badania wody oraz ścieków

Badanie jakości wody powinno dawać wodę przejrzystą i czystą, pozbawioną koloru i zamglenia. Obecność niebezpiecznych związków chemicznych, takich jak występujące w ściekach, glebie, zakwitach i koloidach, może oznaczać mętność lub zażółcenie wody ze studni kopanych lub głębinowych. Wskazane jest prowadzenie monitoringu w momencie zakładania ujęcia, a następnie raz w roku. Szacuje się, że nawet 90% studni nie spełnia kryteriów dla wody pitnej. Najbardziej rozpowszechnionym i najistotniejszym problemem są ścieki domowe, a także zanieczyszczenia bakteryjne. Badanie wody jest kluczowe z wielu powodów, między innymi po to, aby mieć pewność, że odpowiada ona przepisom prawnym (na przykład pozwoleniom wodnoprawnym), a także ze względów technologicznych. Zakres parametrów stosowanych w badaniach znajdą Państwo w zakładce "Dla Klienta" w naszym zakresie akredytacji.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Stopnica, Konary, Falęcin Nowy, Wolica, Suchowola, Czyżów, Klępie Górne, Strzałków, Folwarki, Szklanów, Bosowice, Smogorzów, Klępie Dolne, Kuchary, Kąty Nowe, Szczeglin, Dziesławice, Białoborze, Jastrzębiec, Kąty Stare, Zaborze, Prusy, Podlasek, Topola, Szczytniki, Mariampol, Nowa Wieś, Mietel, Żerniki Dolne, Falęcin Stary, Skrobaczów

Próbki ciepłej wody powinny zostać zbadane na obecność bakterii Legionelli. Lepiej pobrać próbkę jak najwcześniej, aby nie trzeba było w późniejszym terminie pobierać próbki i instalować odpowiedniego sprzętu. Badanie bakterii Legionella sp. w wodzie trwa około dwóch tygodni, więc zaplanowanie go z wyprzedzeniem jest dobrym pomysłem. Jeśli chcesz pobrać próbkę wody z basenu, skontaktuj się z nami. Nie ma potrzeby przedzierać się przez zbędne formalności. Badamy ścieki komunalne, ścieki bytowe, deszczówkę, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wodę z myjni samochodowych oraz ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni miejskich i te przydomowe. Badamy ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki z oczyszczalni komunalnych i tych przydomowych.

W gminie Stopnica bywamy bardzo często – to teren naszego działania!

[mapka id="Stopnica"]

W gminie Stopnica przyjeżdżamy do klientów z okolic: Stopnica, Białoborze, Czyżów, Nowa Wieś, Strzałków, Szklanów, Szczeglin, Topola, Szczytniki, Smogorzów, Prusy, Konary, Wolica, Kąty Nowe, Mietel, Suchowola, Kąty Stare, Falęcin Stary, Klępie Dolne, Dziesławice, Żerniki Dolne, Skrobaczów, Jastrzębiec, Bosowice, Podlasek, Zaborze, Folwarki, Kuchary, Falęcin Nowy, Mariampol, Klępie Górne

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]