Starachowice: Badania wody i badanie ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Starachowice prowadzimy badania na terenie miejscowości Starachowice

Jakość wody jest kluczowa dla wszystkich organizmów, a jest coraz gorzej. Jakość wody jest ważna dla badania mikroorganizmów, ponieważ jest coraz gorsza. W celu identyfikacji Legionelli zapewniamy pobór próbek laboratoryjnych, badanie wód powierzchniowych, badanie wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody basenowej, badanie wody ciepłej. Jeśli chcesz zamówić usługę badania wody na potrzeby Inspekcji Sanitarnej, skontaktuj się z nami (pobieranie próbek wody). Jeśli badanie wody ma być zaakceptowane przez Inspekcję Sanitarną, musi być przez nas zlecone. Posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty akredytacyjne i pozwolenia, które są honorowane w całym Sanepidzie na terenie kraju. Badanie jakości wody na parametry grupy A trwa od trzech do czterech dni (większość badań), natomiast badanie na parametry grupy B może trwać nawet sześć tygodni.

Starachowice: Profesjonalne badania wody i ścieków

Obecność niebezpiecznych substancji chemicznych w ściekach, glebie, zakwitach lub koloidach może powodować zmętnienie lub zażółcenie wody. Osoby korzystające ze studni kopanych lub głębinowych powinny zachować szczególną ostrożność w zakresie badań mikrobiologicznych. Woda powinna być monitorowana zaraz po jej pobraniu i co najmniej raz w roku, jeśli jest pozyskiwana z takich studni. Szacuje się, że 90 procent wody ze studni nie spełnia norm wody pitnej. Skażenie bakteriologiczne wody studziennej jest najczęstszym i największym problemem wynikającym ze ścieków domowych.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Starachowice

Bakterie Legionella sp. wykrywane są w ciepłej wodzie. Analiza takiej wody trwa około dwóch tygodni, dlatego warto wcześniej zaplanować i założyć instalację. Zazwyczaj pobiera się wodę z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Na pobranie próbek wody można umówić się telefonicznie, nie będzie wtedy zbędnych formalności. Wykonujemy akredytowane badania wody w basenach zgodnie z normami jakości wody zawartymi w Regulaminie Basenów. Zapraszamy do zadawania pytań za pośrednictwem naszej strony internetowej. W zakresie uzdatniania wody prężnie rozwijamy analizy ścieków. Badane są przez nas ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki przemysłowe, spływy z myjni samochodowych, ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni komunalnych oraz ścieki bytowe. Pobieramy próbki średnie dobowe, jak również próbki jednorazowe. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

W Starachowice bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę realizacji!

[mapka id="Starachowice"]

W gminie Starachowice najczęściej bywamy w: Starachowice

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]