Sienno: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Sienno obsługujemy: Sienno, Trzemcha Dolna, Wyględów, Wygoda, Praga Dolna, Trzemcha Górna, Dębowe Pole, Hieronimów, Zapusta, Olechów Nowy, Nowa Wieś, Praga Górna, Stara Wieś, Wodąca, Aleksandrów, Wierzchowiska Drugie, Tarnówek, Karolów, Kochanówka, Janów, Eugeniów, Krzyżanówka, Gozdawa, Wierzchowiska Pierwsze, Piasków, Olechów Stary, Jawor Solecki, Kadłubek, Adamów, Bronisławów, Leśniczówka, Dąbrówka, Ludwików, Jaworska Wola, Osówka, Aleksandrów Duży

Kontrola jakości wody jest niezbędna dla dobrego samopoczucia wszystkich gatunków. Aby zwiększyć skuteczność kontroli jakości wody, musimy wykonywać badania mikrobiologiczne. Wykonujemy badania wód powierzchniowych, gruntowych, wody pitnej, wody w basenach, wody ciepłej na obecność Legionelli oraz inne badania wody. Jeżeli potrzebują Państwo próbki wody zbadanej przez Sanepid (pobranie próbki wody), możemy wykonać usługę pobrania próbki. Jeśli Sanepid chce zidentyfikować próbki wody na terenie całego kraju, musimy to zrobić. Posiadamy dokumenty certyfikacji sanitarnej i zatwierdzenie organu, oba są uznawane przez Inspekcję Sanitarną. W przypadku parametrów z grupy A badanie wody trwa około trzech do czterech dni (chodzi o zakres badań), natomiast w przypadku parametrów z grupy B do sześciu tygodni.

Profesjonalne badania wody i ścieków w gminie Sienno

Ważne jest, aby sprawdzić swoją wodę, aby upewnić się, że jest czysta i bezpieczna do picia. Powinna być przejrzysta i bezbarwna. W ściekach, glebie, wykwitach lub koloidach mogą znajdować się niebezpieczne substancje chemiczne, jeśli woda nie jest przejrzysta i bezbarwna. Ci, którzy czerpią wodę ze studni kopanych lub głębinowych, powinni zbadać ją pod kątem mikrobiologicznym. Ponieważ jest to dobry pomysł należy badać wodę po jej pobraniu, przynajmniej raz w roku. Jak wynika z badań, picie wody ze studni nie zawsze jest bezpieczne. Aż w 90% przypadków okazuje się, że woda studzienna nie spełnia norm wody pitnej ze względu na obecność bakterii pochodzących z domowych ścieków. Badamy wodę z różnych źródeł, aby mieć pewność, że spełnia ona obowiązujące wymogi prawne (np. pozwolenia wodnoprawne). Badamy również wodę do celów technologicznych. Lista parametrów, na które badamy wodę znajduje się w zakładce "Dla klientów".

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Sienno, Praga Górna, Bronisławów, Kadłubek, Wyględów, Leśniczówka, Aleksandrów Duży, Dębowe Pole, Gozdawa, Osówka, Krzyżanówka, Trzemcha Górna, Janów, Wodąca, Aleksandrów, Eugeniów, Jaworska Wola, Olechów Nowy, Zapusta, Nowa Wieś, Jawor Solecki, Stara Wieś, Olechów Stary, Ludwików, Praga Dolna, Piasków, Wierzchowiska Pierwsze, Hieronimów, Wygoda, Kochanówka, Dąbrówka, Trzemcha Dolna, Karolów, Adamów, Wierzchowiska Drugie, Tarnówek

Ważne jest, aby ciepłą wodę na bakterie Legionelli zbadać od razu, a nie czekać z pobraniem próbki wody w późniejszym czasie i zainstalowaniem odpowiedniego sprzętu. Jeśli chcesz zbadać wodę na bakterie Legionella sp. w pracy, skontaktuj się z nami od razu. W obiekcie woda pobierana jest z trzech do czterech źródeł, dlatego tak istotne jest jej wcześniejsze zbadanie. Nie trzeba przedzierać się przez zbędne formalności, a do tego jest ono bezpłatne. Badanie wody basenowej wykonywane jest zgodnie z rozporządzeniem. Badamy również ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz wody surowe i uzdatnione z oczyszczalni miejskich i oczyszczalni przydomowych. Badamy ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki z oczyszczalni komunalnych.

W Sienno bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę zleceń!

[mapka id="Sienno"]

W gminie Sienno najczęściej bywamy w: Sienno, Gozdawa, Kochanówka, Praga Dolna, Wygoda, Trzemcha Dolna, Janów, Karolów, Praga Górna, Kadłubek, Trzemcha Górna, Olechów Stary, Wierzchowiska Pierwsze, Zapusta, Wierzchowiska Drugie, Nowa Wieś, Stara Wieś, Piasków, Tarnówek, Aleksandrów, Hieronimów, Dąbrówka, Jaworska Wola, Eugeniów, Krzyżanówka, Wyględów, Aleksandrów Duży, Bronisławów, Jawor Solecki, Olechów Nowy, Dębowe Pole, Osówka, Wodąca, Ludwików, Leśniczówka, Adamów

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]