Raków: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Raków prowadzimy badania na terenie miejscowości Raków, Rembów, Lipiny, Koziel, Mędrów, Smyków, Ociesęki, ka, Korzenno, Zalesie, Chańcza, Pułaczów, Mokradle, Szumsko, Celiny, Wólka Pokłonna, Życiny, Głuchów-Lasy, Głuchów, Wola Wąkopna, Dębno, Szumsko-Kolonia, Radostów, Bardo, Nowa Huta, Papiernia, Pągowiec, Jamno, Drogowle

Jakość wody musi być doskonała, ponieważ jest ona kluczowa dla wszystkich żywych istot. Badania mikrobiologiczne mają kluczowe znaczenie dla poprawy kontroli jakości wody. Kontrola jakości wody jest krytyczna. Pobieramy próbki wody powierzchniowej, gruntowej, wody pitnej, wody w basenach, gorącej wody do badań na obecność Legionelli i innych procedur badania wody. Sanepid przyjmie próbkę wody, jeśli zostanie ona zbadana w naszym akredytowanym laboratorium (próbka wody). Możemy pobrać próbkę, jeśli ma być ona uznana przez Sanepid. Sanepid na terenie całego kraju uzna nasze certyfikaty akredytacyjne i autoryzację. Jeśli chcesz wykonać badanie wody na parametry z grupy A, to potrwa to od trzech do czterech dni (o zakresie badań), natomiast na parametry z grupy B – do sześciu tygodni. Jeśli potrzebujesz próbki wody na parametry grupy B, to potrwa to do sześciu tygodni.

Raków: Profesjonalne badania wody oraz ścieków

Badanie wody. Prawidłowo oceniona próbka wody powinna być bezbarwna i przejrzysta. Obecność zażółcenia lub zmętnienia może świadczyć o obecności niebezpiecznych związków chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów glonów lub koloidów. Badania mikrobiologiczne powinny być wykonywane na wodzie pobranej ze studni kopanych lub głębinowych oprócz tych, w których wykorzystuje się wodę z innych źródeł. Zaleca się badanie wody bezpośrednio po pobraniu i co najmniej raz w roku. Aż 90% próbek wody ze studni nie spełnia wymogów wody pitnej. ŚCIEKI Z PRZYDOMOWYCH KANALIZACJI TO WEDŁUG BADAŃ NAJWIĘKSZY I NAJCZĘSTSZY PROBLEM.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Raków, Mędrów, Drogowle, Chańcza, Pułaczów, Głuchów-Lasy, Dębno, Szumsko, Pągowiec, Mokradle, Nowa Huta, Życiny, Rembów, Jamno, Celiny, Bardo, Lipiny, Koziel, ka, Wola Wąkopna, Smyków, Korzenno, Papiernia, Radostów, Wólka Pokłonna, Szumsko-Kolonia, Ociesęki, Zalesie, Głuchów

Bakterie Legionelli są identyfikowane w gorącej wodzie. Upewnij się, że zaplanujesz badanie z wyprzedzeniem, aby mieć czas na przygotowanie. Woda jest zwykle pobierana z 3-4 obszarów w obiekcie. Wystarczy jeden telefon, aby umówić się na pobranie próbek wody. Prosimy nie wysyłać wraz z próbką wody zbędnych papierów. Woda basenowa – woda w basenie. Badamy wodę basenową zgodnie z przepisami, aby spełniała normy. W razie pytań prosimy o przesłanie maila. Pobieramy dobowe i średnie próbki ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków technologicznych, ścieków przemysłowych, ścieków z myjni samochodowych.

W Raków bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Raków"]

W gminie Raków najczęściej bywamy w: Raków, Ociesęki, Radostów, Nowa Huta, Pułaczów, Lipiny, Korzenno, Mokradle, Koziel, Pągowiec, Chańcza, Dębno, Celiny, Szumsko-Kolonia, Wola Wąkopna, Jamno, Wólka Pokłonna, Zalesie, Głuchów, Bardo, Mędrów, Rembów, Głuchów-Lasy, Papiernia, Smyków, Szumsko, ka, Życiny, Drogowle

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]