Pysznica: Badanie wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Pysznica, Słomiana, Krzaki, Studzieniec, Kłyżów, Chłopska Wola, Jastkowice, Brandwica

Jakość wody jest niezbędna dla wszystkich organizmów, dlatego musimy zapewnić jej jakość. Badania mikrobiologiczne poprawiają skuteczność naszej kontroli jakości wody. Badania wody dla wód powierzchniowych, wód gruntowych, wody pitnej, wody w basenach, badania ciepłej wody w kierunku Legionelli i inne rodzaje badań wody są wykonywane w naszym laboratorium. Służby Sanitarno-Epidemiologiczne (SES) zapewnią usługi pobierania próbek wody, jeśli jest to wymagane do pobierania próbek wody. Jeśli próbka ma zostać zidentyfikowana przez Sanepid na terenie całego kraju, musi zostać przez nas przeanalizowana. Oprócz zapewnienia certyfikacji sanitarnej i zatwierdzenia przez Sanepid na terenie całego kraju, posiadamy dokumenty zatwierdzenia organu i certyfikacji sanitarnej. Parametry z grupy A badamy w trzy do czterech dni (o zakresie badań), natomiast parametry z grupy B trwają do sześciu tygodni.

Pysznica: Kompleksowe badanie wody oraz ścieków

Obecność niebezpiecznych substancji chemicznych w ściekach, glebie, zakwitach lub koloidach może powodować zmętnienie lub zażółcenie wody. Studnie kopane lub głębinowe powinny być badane pod kątem mikrobiologicznym jak najszybciej po pobraniu i co najmniej raz w roku. Ważne jest monitorowanie wody studziennej pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, ponieważ aż 90 procent z nich nie spełnia norm wody pitnej. Ścieki domowe są najczęstszym i największym problemem w wodzie studziennej.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Pysznica, Jastkowice, Chłopska Wola, Kłyżów, Krzaki, Brandwica, Słomiana, Studzieniec

Bakterie Legionella sp. mogą być obecne w ciepłej wodzie, dlatego ważne jest ich wykrycie. Jeśli chcesz zbadać wodę, musisz wcześniej ustalić, czy zawiera ona bakterie Legionella sp., ponieważ ich hodowla trwa dwa tygodnie. Możesz umówić się na pobranie próbek wody dzwoniąc do nas i wypełniając prosty formularz. Jeśli chcesz pobrać próbki wody, nasza firma jest gotowa Ci pomóc. Stale doskonalimy się w dziedzinie oczyszczania ścieków. Badamy ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, ścieki komunalne, odpady z oczyszczalni ścieków oraz ścieki komunalne oczyszczone i surowe. Podajemy zarówno wartości chwilowe jak i średnie dobowe. Zapytaj nas o więcej informacji. Oprócz badania wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań dla wody w basenach, badamy również wodę do basenów.

W Pysznica bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę realizacji!

[mapka id="Pysznica"]

W gminie Pysznica odwiedzamy: Pysznica, Słomiana, Kłyżów, Krzaki, Brandwica, Chłopska Wola, Jastkowice, Studzieniec

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]