Przytyk: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Przytyk prowadzimy badania na terenie miejscowości Przytyk, Kaszewska Wola, Sewerynów, Dęba, Żerdź, Wólka Domaniowska, Krzyszkowice, Sukowska Wola, Oblas, Jabłonna, Podgajek, Studzienice, Glinice, Wygnanów, Ostrołęka, Wola Wrzeszczowska, Gaczkowice, Wrzos, Posada, Słowików, Suków, Potkanna, Stefanów, Maksymilianów, Goszczewice, Wrzeszczów, Młódnice, Borowiec Pierwszy, Domaniów

Kontrola jakości wody jest niezbędna, ponieważ wpływa na wszystkie organizmy. Jakość wody musi być doskonała. Wykonujemy laboratoryjne pobieranie próbek wody powierzchniowej, badanie wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody basenowej oraz badanie wody ciepłej w kierunku Legionelli, a także inne badania wody. Jeśli próbka wody wymaga analizy przez Sanepid (pobranie próbki wody), zapewnimy Państwu usługę pobrania próbki wody. Badanie wody musi być wykonane przez nas, jeśli Sanepid chce zidentyfikować próbkę na terenie całego kraju. Oferujemy dokumenty certyfikacji sanitarnej i upoważnienia z Sanepidu na terenie całego kraju. Badanie wody na parametry z grupy A trwa od trzech do czterech dni (o zakresie badań), natomiast na parametry z grupy B do sześciu tygodni.

Profesjonalne badanie wody i ścieków w gminie Przytyk

Obecność niebezpiecznych substancji chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów alg lub koloidów może być sygnalizowana przez mętną lub pożółkłą wodę studzienną. Bakterie, które mogą występować w wodzie ze studni kopanych lub głębinowych, z reguły nie nadają się do spożycia przez ludzi. Jeżeli kontrola odbywa się bezpośrednio po pobraniu i co roku, można stwierdzić, czy woda zawiera szkodliwe bakterie. W 90% przypadków woda nie spełnia norm wody pitnej. Największą i najczęstszą trudnością jest mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody pochodzącej z domowych systemów kanalizacyjnych.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Przytyk, Sukowska Wola, Goszczewice, Wrzeszczów, Kaszewska Wola, Wólka Domaniowska, Stefanów, Oblas, Dęba, Suków, Żerdź, Domaniów, Ostrołęka, Jabłonna, Posada, Wrzos, Krzyszkowice, Młódnice, Maksymilianów, Studzienice, Wygnanów, Sewerynów, Wola Wrzeszczowska, Borowiec Pierwszy, Podgajek, Potkanna, Glinice, Słowików, Gaczkowice

Bakterie Legionelli mogą znajdować się w ciepłej wodzie, dlatego jeśli planujesz badanie wody w takiej temperaturze, ważne jest ich wykrycie. Jeśli badasz taką wodę, powinieneś to zrobić z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zaleca się badanie wody z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Aby umówić się na badanie wody wystarczy do nas zadzwonić. W razie jakichkolwiek pytań chętnie służymy pomocą. Cały czas doskonalimy się w dziedzinie oczyszczania ścieków. Oferujemy szereg usług, w tym ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, surowe i oczyszczone ścieki komunalne oraz odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych. Pobieramy zarówno próbki dobowe, jak i jednorazowe. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji. Badamy również wodę na basenach zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody w basenach, aby zapewnić, że woda jest bezpieczna do kąpieli.

W Przytyk bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę zleceń!

[mapka id="Przytyk"]

W gminie Przytyk odwiedzamy: Przytyk, Wola Wrzeszczowska, Potkanna, Słowików, Posada, Domaniów, Gaczkowice, Krzyszkowice, Wrzeszczów, Glinice, Dęba, Wólka Domaniowska, Studzienice, Sukowska Wola, Podgajek, Stefanów, Borowiec Pierwszy, Sewerynów, Suków, Żerdź, Kaszewska Wola, Oblas, Jabłonna, Ostrołęka, Wygnanów, Maksymilianów, Goszczewice, Młódnice, Wrzos

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]