Policzna: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Policzna, Annów, Ługowa Wola, Teodorów, Zawada Nowa, Łuczynów, Franków, Czarnolas, Piątków, Świetlikowa Wola, Gródek, Wygoda, Biały Ług, Chechły, Patków, Jabłonów, Jadwinów, Zawada Stara, Dąbrowa-Las, Władysławów, Helenów, Stanisławów, Florianów, Wilczowola, Aleksandrówka, Andrzejówka, Wojciechówka, Wólka Policka, Bierdzież, Antoniówka

Wszystkie organizmy wymagają czystej wody, aby przeżyć. Ponieważ jakość wody jest niezwykle istotna, monitoring musi być zwiększony, gdy jakość wody ulega pogorszeniu. Dostępne jest pobieranie próbek laboratoryjnych, badanie wód powierzchniowych, badanie wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenach oraz badanie ciepłej wody w kierunku Legionelli. Potrzebujesz próbki wody na potrzeby Inspekcji Sanitarnej? Zamów u nas usługę badania wody (pobranie próbki wody). Inspekcja Sanitarna zaakceptuje badanie wody tylko wtedy, gdy zostanie ono przeprowadzone przez nas. Przed Sanepidem na terenie całego kraju posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty akredytacyjne i pozwolenia. Badanie wody na parametry grupy A wymaga od trzech do czterech dni, natomiast badanie wody na parametry grupy B może trwać nawet do sześciu tygodni.

Profesjonalne badania wody oraz ścieków w gminie Policzna

Jakość wody miejskiej można ocenić poprzez badanie wody studziennej. Woda powinna być bezbarwna i przejrzysta, bez odcieni. Substancje chemiczne pochodzące ze ścieków lub gleby, zakwity lub koloidy mogą zanieczyścić wodę studzienną, jeśli nie jest ona od nich wolna. Osoby, które używają wody ze studni kopanych lub głębinowych powinny pamiętać o badaniach mikrobiologicznych. Rozsądnie jest zlecić badanie wody zaraz po jej pobraniu, a następnie co najmniej raz w roku. Wbrew temu, co sądzi wiele osób, woda studzienna nie musi być bezpieczna do spożycia. W 90% przypadków woda studzienna jest zanieczyszczona bakteriami pochodzącymi z domowych ścieków, co czyni ją niehigieniczną. Próbki wody są analizowane w celu zapewnienia, że spełniają najsurowsze wymagania prawne, a także w celu zlokalizowania wszelkich problemów technologicznych. Lista parametrów, które badamy znajduje się na stronie "Dla klientów".

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Policzna, Wygoda, Łuczynów, Jabłonów, Bierdzież, Wólka Policka, Wilczowola, Zawada Stara, Wojciechówka, Władysławów, Chechły, Stanisławów, Florianów, Aleksandrówka, Annów, Świetlikowa Wola, Patków, Gródek, Zawada Nowa, Biały Ług, Helenów, Andrzejówka, Antoniówka, Teodorów, Dąbrowa-Las, Ługowa Wola, Piątków, Franków, Czarnolas, Jadwinów

Obecność bakterii Legionella sp. bada się w ciepłej wodzie. Aby zapewnić dokładne wyniki badania, należy wcześniej zaplanować badanie i przygotować do niego instalację wodno-kanalizacyjną. Do wykonania tego testu wymagany jest dwutygodniowy okres badania. Próbki wody pobierane są zazwyczaj z 3 do 4 miejsc w obiekcie. Aby umówić się na pobranie próbki wody wystarczy jeden telefon, bez zbędnych formalności. Istnieje możliwość badania wody na basenach zgodnie z rozporządzeniem o jakości wody. Zawsze chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Stale doskonalimy naszą pracę w tym zakresie. Oferujemy usługi badania ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków technologicznych, ścieków przemysłowych, ścieków z myjni samochodowych, ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni komunalnych, oraz oczyszczalni przydomowych. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt.

W Policzna bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę zleceń!

[mapka id="Policzna"]

W gminie Policzna odwiedzamy: Policzna, Florianów, Ługowa Wola, Stanisławów, Zawada Nowa, Władysławów, Czarnolas, Dąbrowa-Las, Helenów, Antoniówka, Annów, Wilczowola, Teodorów, Gródek, Łuczynów, Wygoda, Jabłonów, Patków, Świetlikowa Wola, Franków, Aleksandrówka, Bierdzież, Andrzejówka, Zawada Stara, Jadwinów, Wólka Policka, Biały Ług, Chechły, Piątków, Wojciechówka

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]