Piekoszów: Badanie wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Piekoszów, Wesoła, Lesica, Gniewce, Podłosienek, Jaworznia, Szczukowice, Rykoszyn, Łosienek, Szczukowskie Górki, Brynica, Podzamcze, Stara Wieś, Dolna Kolonia, Łubno, Zagórze, Łaziska, Julianów, Jaworznia Fabryczna, Wincentów, Łosień, Gałęzice, Zajączków, Micigózd, Janów, Wierna Rzeka, Plebańskie

Jakość wody staje się jeszcze gorsza, co sprawia, że kluczowe jest badanie wody na obecność mikroorganizmów. Badanie na obecność Legionelli jest kluczową częścią badania jakości wody. Jeżeli do Inspekcji Sanitarnej wymagana jest próbka wody, możemy ją dla Państwa zbadać (pobranie próbki wody). Aby zostać zaakceptowanym przez Sanepid, musimy przeprowadzić badanie wody. Sanepidy w całym kraju będą honorować nasze dokumenty akredytacyjne i pozwolenia, jeśli wykonamy badanie wody. Badanie wody dla substancji z grupy A trwa od trzech do czterech dni, natomiast dla substancji z grupy B może trwać sześć tygodni lub dłużej.

Piekoszów: Profesjonalne badanie wody i ścieków

Nawet jeśli woda ze studni kopanej lub głębinowej wydaje się czysta, może zawierać niebezpieczne substancje chemiczne. Przejrzysta, bezbarwna woda ze studni jest oznaką czystej i bezpiecznej wody. Jeśli woda jest zabarwiona lub zamglona, może zawierać niebezpieczne substancje chemiczne pochodzące ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Należy pamiętać, że woda czerpana ze studni kopanych lub głębinowych może zawierać mikroorganizmy. Dobrym pomysłem jest monitorowanie wody zaraz po jej pobraniu oraz raz w roku po pobraniu. W badaniach wykazano, że obecność bakterii w wodzie studziennej nie zawsze jest bezpieczna do spożycia. Aż w 90% przypadków nie spełnia ona wymogów dla wody pitnej, ponieważ jest zanieczyszczona bakteriami pochodzącymi z domowych ścieków. Oprócz badania wody z różnych źródeł w celu zapewnienia zgodności z aktami prawnymi (jak pozwolenia wodnoprawne), badamy wodę do celów technologicznych. Wykaz parametrów, pod kątem których badamy wodę, znajdą Państwo w zakładce "Dla klientów".

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Piekoszów, Wierna Rzeka, Janów, Jaworznia Fabryczna, Gniewce, Łosienek, Podzamcze, Micigózd, Łubno, Brynica, Jaworznia, Zagórze, Gałęzice, Wincentów, Wesoła, Rykoszyn, Julianów, Szczukowskie Górki, Podłosienek, Lesica, Zajączków, Łosień, Stara Wieś, Łaziska, Dolna Kolonia, Plebańskie, Szczukowice

Dzięki temu badaniu wykrywana jest obecność bakterii Legionella w ciepłej wodzie. Badanie wymaga dwutygodniowego wyprzedzenia, dlatego należy zaplanować i przygotować obiekt z wyprzedzeniem. Woda pobierana jest z trzech do czterech miejsc w obiekcie i zazwyczaj pobierane są próbki z trzech do czterech miejsc w obiekcie. W celu umówienia się na pobranie próbek wody basenowej prosimy o kontakt telefoniczny. Nie ma tu żadnych zbędnych formalności. Wykonujemy legalne badania wody basenowej zgodnie z przepisami dotyczącymi norm, które muszą być spełnione. Pytania prosimy kierować na adres e-mail.

W Piekoszów bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Piekoszów"]

W gminie Piekoszów przyjeżdżamy do klientów z okolic: Piekoszów, Jaworznia, Plebańskie, Dolna Kolonia, Gniewce, Szczukowskie Górki, Podłosienek, Łubno, Gałęzice, Łosień, Podzamcze, Wesoła, Micigózd, Zajączków, Łosienek, Zagórze, Rykoszyn, Julianów, Wincentów, Jaworznia Fabryczna, Szczukowice, Wierna Rzeka, Janów, Lesica, Łaziska, Brynica, Stara Wieś

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]