Pawłów: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Pawłów, Ambrożów, Wióry, Godów, Warszówek, Rzepin Pierwszy, Rzepin Drugi, Jadowniki, Szeligi, Nowy Bostów, Wojciechów, Zbrza, Nieczulice, Stary Jawor, Nieczulice-Kolonia, Pokrzywnica, Wieloborowice, Bukówka, Radkowice, Krajków, Rzepinek, Tarczek, Szerzawy, Podgórze, Trzeszków, Nowy Jawor, Świślina, Modrzewie, Łomno, Brogowiec, Kałków, Chybice, Podradkowice, Wawrzeńczyce, Brzezie, Bronkowice, Stary Bostów, Tarczek Górny, Grabków, Dąbrowa, Świętomarz, Radkowice-Kolonia

Jakość wody pogarsza się, dlatego tak ważne jest badanie na obecność mikroorganizmów. Zapewniamy pobór próbek laboratoryjnych, badanie wód powierzchniowych, badanie wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenach oraz badanie ciepłej wody w celu identyfikacji Legionelli. Jeśli potrzebujesz próbki wody dla Inspekcji Sanitarnej, skontaktuj się z nami, aby umówić się na usługę badania wody (pobranie próbki wody). Jeśli badanie wody ma być zaakceptowane przez Sanepid, musi być wykonane przez nas. Posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty akredytacyjne i pozwolenia, które są respektowane w Sanepidach na terenie całego kraju. Badanie parametrów grupy A trwa od trzech do czterech dni, natomiast parametrów grupy B może trwać nawet do sześciu tygodni.

Profesjonalne badanie wody i ścieków w gminie Pawłów

Natomiast zażółcenie lub zmętnienie wody w studni może świadczyć o obecności niebezpiecznych związków chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Obecność szkodliwych bakterii w wodzie ze studni kopanych lub głębinowych można wykryć poprzez badania mikrobiologiczne. Woda ze studni zazwyczaj nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Monitoring przeprowadza się po ujęciu i co najmniej raz w roku, aby stwierdzić, czy woda zawiera szkodliwe bakterie. Jeśli monitoring odbywa się po ujęciu i co najmniej raz w roku, można stwierdzić, czy woda zawiera szkodliwe bakterie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są najczęstszym i najbardziej znaczącym źródłem zanieczyszczenia bakteryjnego w wodzie. W 90 procentach przypadków stwierdza się, że nie spełnia ona wymagań dla wody pitnej.

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Pawłów, Tarczek Górny, Nowy Jawor, Szerzawy, Łomno, Chybice, Podradkowice, Dąbrowa, Wióry, Kałków, Radkowice, Wawrzeńczyce, Brogowiec, Rzepin Pierwszy, Nieczulice-Kolonia, Brzezie, Warszówek, Ambrożów, Bronkowice, Zbrza, Świślina, Szeligi, Nieczulice, Krajków, Godów, Nowy Bostów, Modrzewie, Stary Jawor, Bukówka, Tarczek, Rzepinek, Radkowice-Kolonia, Rzepin Drugi, Pokrzywnica, Trzeszków, Podgórze, Wojciechów, Wieloborowice, Jadowniki, Świętomarz, Stary Bostów, Grabków

Jeśli woda w obiekcie zostanie przebadana na obecność bakterii Legionella od razu, pobieranie próbek nie będzie potrzebne w późniejszym terminie i nie trzeba będzie instalować sprzętu. Najlepiej przebadać taką wodę jak najszybciej, ponieważ badanie na obecność bakterii Legionella sp. może trwać nawet do 2 tygodni. W obiekcie zazwyczaj wykorzystywane są różne źródła wody. Jeśli chcieliby Państwo pobrać próbki wody ze swojego basenu, wystarczy skontaktować się z nami. Nie ma potrzeby załatwiania zbędnych formalności. Zgodnie z przepisami, oferujemy fachowe badania wody basenowej. Badamy również ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni miejskich oraz te przydomowe. Do badania ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków technicznych, ścieków przemysłowych, wód z myjni samochodowych oraz ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni komunalnych oferujemy badania.

W Pawłów bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę zleceń!

[mapka id="Pawłów"]

W gminie Pawłów przyjeżdżamy do klientów z okolic: Pawłów, Kałków, Tarczek Górny, Bukówka, Wojciechów, Krajków, Szeligi, Nowy Jawor, Stary Jawor, Dąbrowa, Godów, Łomno, Zbrza, Wieloborowice, Grabków, Rzepin Pierwszy, Rzepinek, Świętomarz, Podradkowice, Nieczulice, Modrzewie, Podgórze, Chybice, Radkowice, Rzepin Drugi, Wióry, Szerzawy, Ambrożów, Brogowiec, Trzeszków, Bronkowice, Radkowice-Kolonia, Jadowniki, Warszówek, Świślina, Nieczulice-Kolonia, Stary Bostów, Pokrzywnica, Brzezie, Tarczek, Wawrzeńczyce, Nowy Bostów

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]