Ożarów: Badanie wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Ożarów obsługujemy: Ożarów, Wólka Chrapanowska, Janików, Prusy, Grochocice, Nowe, Janowice, Wlonice, Zawada, Stróża, Pisary, Dębno, Binkowice, Wojciechówka, Potok, Janów, Czachów, Szymanówka, Sobów, Tominy, Wyszmontów, Polesie Mikułowskie, Maruszów, Przybysławice, Potok-Kolonia, Karsy, Jankowice, Janopol, Biedrzychów, Suchodółka, Jakubowice, Lasocin, Sobótka, Śródborze, Julianów

Jakość wody musi być doskonała, aby miała znaczenie dla wszystkich organizmów. Dlatego kluczowe jest kontrolowanie jej jakości. Wykonujemy laboratoryjne badania jakości wody powierzchniowej, badania wód gruntowych, badania wody pitnej, badania wody basenowej, badania wody ciepłej na obecność Legionelli oraz inne usługi związane z badaniem wody. Jeśli potrzebują Państwo próbki wody badanej na potrzeby Sanepidu (pobór próbek wody), możemy wykonać usługę poboru próbek wody. Konieczne jest, abyśmy pobrali próbkę wody, jeśli ma być ona zidentyfikowana przez Sanepid na terenie całego kraju. Nasze dokumenty certyfikacji sanitarnej oraz zatwierdzenie organu są uznawane przez Sanepid w całym kraju, a więc są uznawane w całym kraju. W przypadku parametrów grupy A badanie trwa od trzech do czterech dni (około zakresu badań), natomiast w przypadku parametrów grupy B do sześciu tygodni.

Ożarów: Kompleksowe badanie wody oraz ścieków

Mętność lub zażółcenie wody może wskazywać na obecność zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Należy uzyskać studnię kopaną lub głębinową, która została dokładnie przebadana pod kątem zanieczyszczeń biologicznych. Próbki wody powinny być pobierane zaraz po wykonaniu ujęcia, a następnie co najmniej raz w roku. Według badań, aż w 90% przypadków woda ze studni nie nadaje się do spożycia. Najczęstszym i najistotniejszym problemem są odpady domowe wraz z zanieczyszczeniem bakteryjnym wody. Próbki wody pobieramy z różnych powodów, m.in. w celu sprawdzenia spełnienia wymogów ustawowych (takich jak pozwolenia wodnoprawne). Wykaz parametrów badań znajdą Państwo w części "Dla Klienta" w naszym zakresie akredytacji.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Ożarów, Sobótka, Dębno, Suchodółka, Wojciechówka, Karsy, Janików, Tominy, Jankowice, Grochocice, Binkowice, Wyszmontów, Janopol, Maruszów, Wlonice, Potok-Kolonia, Stróża, Biedrzychów, Szymanówka, Przybysławice, Czachów, Sobów, Prusy, Janowice, Śródborze, Jakubowice, Janów, Nowe, Lasocin, Pisary, Wólka Chrapanowska, Potok, Polesie Mikułowskie, Zawada, Julianów

Próbki wody na obecność bakterii Legionella sp. pobiera się w wodzie o odpowiedniej temperaturze. Dobrze jest zaplanować to badanie z wyprzedzeniem i przygotować do niego obiekt, ponieważ analiza wody trwa dwa tygodnie. Próbki wody pobiera się zazwyczaj z kilku miejsc w obiekcie. Pobranie próbek wody bez zbędnych formalności można załatwić jednym telefonem. Oprócz analizy ścieków badamy również wodę na basenach zgodnie z wymogami regulaminu basenowego. Badamy ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych oraz surowe i przetworzone ścieki z oczyszczalni komunalnych. Pobieramy zarówno próbki dobowe, jak i zbiorcze. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami.

W Ożarów bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę zleceń!

[mapka id="Ożarów"]

W gminie Ożarów przyjeżdżamy do klientów z okolic: Ożarów, Janów, Polesie Mikułowskie, Janowice, Potok, Prusy, Julianów, Pisary, Wyszmontów, Lasocin, Wólka Chrapanowska, Dębno, Stróża, Tominy, Potok-Kolonia, Grochocice, Janopol, Sobów, Maruszów, Jankowice, Sobótka, Binkowice, Biedrzychów, Suchodółka, Karsy, Zawada, Śródborze, Jakubowice, Janików, Szymanówka, Nowe, Czachów, Wojciechówka, Przybysławice, Wlonice

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]