Osiek: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Osiek prowadzimy badania na terenie miejscowości Osiek, Mucharzew, Łęg, Trzcianka, Matiaszów, Sworoń, Mikołajów, Lipnik, Ossala-Lesisko, Szwagrów, Ossala, Niekrasów, Pliskowola, Długołęka, Strużki, Suchowola, Kąty, Bukowa, Nakol, Niekurza, Tursko Wielkie

Wszystkie organizmy potrzebują czystej i wolnej od bakterii wody. Musimy przeprowadzić dodatkowe badania, aby zagwarantować, że woda jest bezpieczna i czysta. Jakość wody wciąż się pogarsza, dlatego musimy wykonywać jeszcze więcej badań, aby zagwarantować jej bezpieczeństwo. Zapewniamy pobieranie próbek laboratoryjnych, które są akredytowane. Oprócz badania wód powierzchniowych, badania wód gruntowych, badania wody pitnej, badania wody w basenie, badania ciepłej wody użytkowej pod kątem Legionelli, wykonujemy również badania wynikowe. Czy chcieliby Państwo umówić się na badania wody z Inspektorem Sanitarnym? Jeśli tak, to zadzwoń do nas w sprawie usługi pobrania próbek wody. Sanepid rozpozna próbkę wody, którą dla Państwa pobieramy. Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia, które są akceptowane przez Sanepid na terenie całego kraju. Badanie parametrów grupy A może być wykonane w ciągu 3-4 dni, natomiast parametrów grupy B nawet do 6 tygodni.

Profesjonalne badania wody i ścieków w gminie Osiek

Badanie jakości wody. Próbka wody powinna być bezbarwna i wystarczająco przejrzysta do picia. Obecność niebezpiecznych substancji chemicznych w ściekach, glebie, zakwitach lub koloidach może powodować zmętnienie lub zażółcenie. Jeśli do pozyskiwania wody wykorzystywane są studnie kopane lub głębinowe, powinny być one dokładnie przebadane pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Monitoring powinien być przeprowadzony zaraz po wykonaniu ujęcia, a następnie co najmniej raz w roku. Według badań, aż 90% próbek wody ze studni nie spełnia norm wody pitnej. Najczęstszym i najistotniejszym problemem są ścieki domowe, a także bakteryjne skażenie wody. Próbki wody badane są z różnych powodów, m.in. w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi (jak pozwolenia wodnoprawne), a także w celach technologicznych. Parametry stosowane w tej matrycy badawczej można znaleźć w części "Dla Klienta" w naszym zakresie akredytacji.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Osiek, Matiaszów, Strużki, Kąty, Łęg, Długołęka, Mucharzew, Sworoń, Nakol, Trzcianka, Pliskowola, Niekurza, Ossala-Lesisko, Lipnik, Niekrasów, Ossala, Mikołajów, Suchowola, Tursko Wielkie, Bukowa, Szwagrów

Kluczowe jest zaplanowanie z wyprzedzeniem badania na obecność bakterii Legionella, ponieważ analiza tej wody trwa dwa tygodnie. Woda jest zwykle pobierana z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Do umówienia się na pobranie próbek wody wystarczy zwykły telefon, co eliminuje niepotrzebne formalności.

W gminie Osiek bywamy bardzo często – to teren naszego działania!

[mapka id="Osiek"]

W gminie Osiek najczęściej bywamy w: Osiek, Trzcianka, Matiaszów, Ossala-Lesisko, Niekrasów, Kąty, Bukowa, Mikołajów, Szwagrów, Sworoń, Tursko Wielkie, Długołęka, Lipnik, Mucharzew, Łęg, Nakol, Strużki, Pliskowola, Ossala, Suchowola, Niekurza

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]