Opatów: Badanie wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Opatów prowadzimy badania na terenie miejscowości Opatów, Brzezie, Balbinów, Kobylany, Tomaszów, Okalina-Kolonia, Marcinkowice, Nikisiałka Mała, Karwów, Zochcinek, Wąworków, Gojców, Tudorów, Lipowa, Nikisiałka Duża, Rosochy, Kobylanki, Podole, Okalina-Wieś, Jałowęsy, Strzyżowice, Kornacice, Jagnin, Czerników Opatowski, Adamów, Oficjałów, Czerników Karski, Jurkowice, Kochów

Jakość wody ma kluczowe znaczenie dla wszystkich form życia, ponieważ wpływa na wszystkie życie. Jakość wody stała się bardziej krytyczna w miarę pogarszania się jej stanu. Jakość wody jest badana w naszym akredytowanym laboratorium na miejscu. Badamy wodę powierzchniową, gruntową, pitną, basenową i ciepłą. Dostępne są również testy na obecność bakterii Legionella. Czy chciałbyś, aby Twoja woda została zbadana przez Sanepid? Jeśli tak, to możemy przeprowadzić dla Ciebie proces pobierania próbek wody. Jeśli badanie wody jest certyfikowane przez Sanepid, musimy je pobrać i przeanalizować. Zanim Sanepid uzyska certyfikat na terenie całego kraju, posiadamy wszystkie wymagane dokumenty akredytacyjne i uprawnienia. Najwięcej badań, jakich kiedykolwiek będziesz potrzebował, dotyczy parametrów z grupy A, co zajmie od trzech do czterech dni. Z kolei parametry grupy B mogą trwać nawet sześć tygodni.

Opatów: Profesjonalne badania wody i ścieków

Badanie jakości wody powinno odbywać się przed jej spożyciem. Woda powinna być klarowna, bezbarwna i przejrzysta. W przypadku zaobserwowania zmętnienia lub zażółcenia mogą być obecne szkodliwe substancje chemiczne pochodzące ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Woda ze studni kopanych lub głębinowych powinna być dokładnie zbadana pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Należy badać wodę zaraz po wykonaniu ujęcia, a następnie w ramach tego procesu przynajmniej raz w roku. Według badań, aż 90% źródeł wody ze studni nie spełnia norm wody pitnej. Ścieki domowe, a także skażenie bakteryjne wody, to najczęstsze i najistotniejsze wyzwanie. Badania wykonywane są z wielu powodów, między innymi w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi (takimi jak pozwolenia wodnoprawne). Informacje o parametrach stosowanych w naszej matrycy badawczej są dostępne w sekcji "Dla klienta" w naszym zakresie akredytacji.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Opatów, Kobylany, Rosochy, Kornacice, Oficjałów, Karwów, Brzezie, Lipowa, Kobylanki, Jagnin, Okalina-Wieś, Balbinów, Wąworków, Okalina-Kolonia, Podole, Marcinkowice, Tudorów, Czerników Karski, Nikisiałka Duża, Zochcinek, Kochów, Nikisiałka Mała, Tomaszów, Strzyżowice, Jurkowice, Czerników Opatowski, Adamów, Jałowęsy, Gojców

Wykrycie obecności bakterii Legionella w ciepłej wodzie jest bardzo ważne, zwłaszcza jeśli woda ma być badana. Badanie tego typu wody należy zaplanować z wyprzedzeniem, gdyż trwa ono około dwóch tygodni. Do badania konieczne jest pobranie wody z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Aby umówić się na pobranie próbek wody, wystarczy do nas zadzwonić. Zawsze pracujemy nad wprowadzeniem ulepszeń w gospodarce ściekowej. Dostępny jest szeroki zakres ocen, od ścieków komunalnych do ścieków domowych, od wody deszczowej do ścieków technologicznych, od ścieków przemysłowych do ścieków z myjni samochodowych, od surowych do oczyszczonych ścieków komunalnych, do odpadów z oczyszczalni ścieków komunalnych. Zapytaj nas o więcej informacji. Oferujemy akredytowane badania wody na pływalniach zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Wykonujemy również jednorazowe i dobowe średnie badania wody.

W Opatów bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę zleceń!

[mapka id="Opatów"]

W gminie Opatów najczęściej bywamy w: Opatów, Jagnin, Gojców, Nikisiałka Mała, Podole, Kobylany, Lipowa, Jałowęsy, Balbinów, Okalina-Wieś, Czerników Karski, Jurkowice, Zochcinek, Marcinkowice, Brzezie, Oficjałów, Rosochy, Czerników Opatowski, Wąworków, Kornacice, Strzyżowice, Karwów, Adamów, Okalina-Kolonia, Tudorów, Kobylanki, Nikisiałka Duża, Tomaszów, Kochów

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]