Mniów: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Mniów obsługujemy: Mniów, Wiązowa, Zaborowice, Kontrewers, Skoki, Serbinów, Malmurzyn, Rogowice, Pieradła, Lisie Jamy, Cierchy, Stachura, Wólka Kłucka, Straszów, Przełom, Baran, Grzymałków, Węgrzynów, Mokry Bór, Gliniany Las, Zachybie, Chyby, Leśniówka, Pępice, Borki, Podchyby, Pielaki, Pałęgi, Piaski

Aby poprawić jakość wody, kluczowa jest kontrola jakości wody. Aby poprawić jakość i efektywność wody, konieczne są badania mikrobiologiczne. Wykonujemy badania wód powierzchniowych, wód podziemnych, badania wody pitnej, badania wody basenowej, badania wody ciepłej na obecność Legionelli oraz inne badania wody. Jeśli potrzebują Państwo próbki wody analizowanej przez Sanepid (pobranie próbki wody), wykonamy usługę pobrania próbki wody. Pobranie próbki wody jest dla nas niezbędne, jeśli Sanepid chce ją mieć na terenie całego kraju. Nasze dokumenty certyfikacji sanitarnej i zatwierdzenie organu są uznawane przez Inspekcję Sanitarną na terenie całego kraju. Ocena parametrów grupy A trwa od 3 do 4 dni (o zakresie badań), natomiast ocena parametrów grupy B trwa do 6 tygodni.

Profesjonalne badania wody i ścieków w gminie Mniów

Woda w studni, która jest żółta lub mglista może wskazywać na niebezpieczne zanieczyszczenia, w przeciwieństwie do bezbarwnej, przejrzystej wody. Na obecność niebezpiecznych substancji chemicznych może wskazywać mętna lub żółta woda. Zwróć szczególną uwagę na analizę mikrobiologiczną, jeśli używasz wody studziennej. Ponieważ woda studzienna nie spełnia standardów wody pitnej, najczęstszym i najbardziej znaczącym problemem jest to, że ludzie używający wody studziennej nie są świadomi, że nie jest ona bezpieczna do picia. Należy przeprowadzać monitoring zaraz po pobraniu wody i co najmniej raz w roku, jeśli posiadamy studnię. Kluczowe jest, aby wiedzieć, co znajduje się w wodzie.

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Mniów, Zaborowice, Piaski, Serbinów, Zachybie, Mokry Bór, Wólka Kłucka, Lisie Jamy, Przełom, Malmurzyn, Pielaki, Grzymałków, Borki, Rogowice, Leśniówka, Kontrewers, Podchyby, Wiązowa, Gliniany Las, Pępice, Baran, Cierchy, Węgrzynów, Pałęgi, Straszów, Pieradła, Skoki, Stachura, Chyby

Kluczowe jest wcześniejsze umówienie się na badanie bakterii Legionelli w ciepłej wodzie. Badanie wymaga dwóch tygodni na wykonanie, dlatego kluczowe jest wcześniejsze przygotowanie się do niego. Próbki wody pobierane są zazwyczaj z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Pobieranie próbek jest proste i nieskomplikowane, nie wymaga nadmiernych formalności. Woda basenowa – badanie wody basenowej – badanie wody basenowej. Badamy wodę basenową zgodnie z wymogami prawnymi w oparciu o normy, jakie powinna spełniać woda w basenach. Prześlij nam swoje pytania na adres e-mail.

W Mniów bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Mniów"]

W gminie Mniów najczęściej bywamy w: Mniów, Przełom, Węgrzynów, Piaski, Malmurzyn, Mokry Bór, Chyby, Wiązowa, Baran, Rogowice, Pałęgi, Lisie Jamy, Pępice, Grzymałków, Pielaki, Zachybie, Skoki, Leśniówka, Podchyby, Cierchy, Wólka Kłucka, Stachura, Zaborowice, Kontrewers, Serbinów, Borki, Gliniany Las, Straszów, Pieradła

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]