Mirzec: Badania wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Mirzec, Ostrożanka, Krzewa, Tychów Nowy, Osiny, Osiny-Majorat, Trębowiec-Krupów, Trębowiec Mały, Osiny-Mokra Niwa, Małyszyn Dolny, Jagodne, Tychów Stary, Gadka, Małyszyn Górny, Trębowiec Duży

Wszystkie organizmy potrzebują czystej wody, aby przetrwać. Badania mikrobiologiczne powinny być wykonywane częściej wraz ze spadkiem jakości wody. Oferujemy badania na obecność Legionelli w wodach powierzchniowych, gruntowych, wodzie pitnej, basenowej i ciepłej wodzie użytkowej. Aby wziąć udział w Inspekcji Sanitarnej, można zamówić usługę badania wody (pobranie próbki wody). Jeśli badanie wody ma być zaakceptowane przez Sanepid, musimy je przeprowadzić. Posiadamy wszystkie wymagane dokumenty akredytacyjne i pozwolenia, które są honorowane przez Sanepidy w całym kraju. Badanie parametrów z grupy A można wykonać w ciągu 3-4 dni (większość badań), natomiast parametry z grupy B mogą wymagać nawet sześciu tygodni.

Mirzec: Profesjonalne badanie wody i ścieków

Mętność lub zażółcenie wody może wskazywać na obecność niebezpiecznych substancji chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Woda ze studni kopanych lub głębinowych musi być dokładnie zbadana pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Najlepiej pobierać próbki zaraz po wykonaniu ujęcia, a potem przynajmniej raz w roku. Według badań, aż 90% studni nie spełnia kryteriów wody pitnej. Najczęstszym i najistotniejszym problemem są ścieki domowe, a także bakteryjne skażenie wody. Próbki są analizowane z różnych powodów, np. w celu zapewnienia zgodności z mandatami prawnymi (np. pozwolenia wodnoprawne). Opisy zmiennych w tej matrycy badawczej są dostępne w obszarze "Dla klienta" w naszym zakresie akredytacji.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Mirzec, Tychów Stary, Trębowiec Mały, Tychów Nowy, Osiny-Mokra Niwa, Osiny-Majorat, Ostrożanka, Gadka, Trębowiec-Krupów, Trębowiec Duży, Jagodne, Krzewa, Małyszyn Dolny, Małyszyn Górny, Osiny

Obecność bakterii Legionella sprawdza się w ciepłej wodzie poprzez jej badanie. Ciepłą wodę bada się na obecność bakterii Legionelli pobierając ją przez dwa tygodnie, dlatego warto zaplanować i umówić się na jej ocenę. Woda jest często pobierana z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Wystarczy zwykły telefon, aby bez zbędnych formalności umówić się na pobranie próbek wody.

W gminie Mirzec bywamy bardzo często – to teren naszego działania!

[mapka id="Mirzec"]

W gminie Mirzec przyjeżdżamy do klientów z okolic: Mirzec, Trębowiec-Krupów, Jagodne, Ostrożanka, Gadka, Małyszyn Górny, Tychów Nowy, Krzewa, Trębowiec Duży, Osiny-Majorat, Tychów Stary, Osiny, Małyszyn Dolny, Trębowiec Mały, Osiny-Mokra Niwa

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]