Mirów: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Mirów obsługujemy: Mirów, Zbijów Mały, Zbijów Duży, Bieszków Górny, Rogów, Nowy, Bieszków Dolny, ek, Stary

Jakość wody jest krytyczna dla wszystkich organizmów, dlatego kontrola jakości wody musi być skuteczna. Badania mikrobiologiczne zwiększają naszą skuteczność poprzez zwiększenie ilości wykrywanych organizmów. Wykonujemy badania wód powierzchniowych, wód gruntowych, badania wody pitnej, badania wody basenowej, badania wody ciepłej w kierunku Legionelli oraz szereg innych badań wody. W przypadku konieczności skorzystania z usług Sanepidu (pobór próbek wody) wykonujemy pobór próbek wody. Pobranie próbki należy do naszych obowiązków, jeśli Sanepid chce określić próbki wody na terenie całego kraju. Państwowa Inspekcja Sanitarna uznaje nasze dokumenty i uprawnienia. Badanie wody na parametry grupy A trwa do czterech dni (o zakresie badań), natomiast na parametry grupy B może trwać do sześciu tygodni.

Mirów: Kompleksowe badania wody oraz ścieków

Istotne jest, aby upewnić się, że Twoja studnia wodna jest bezpieczna i czysta poprzez jej badanie. Woda powinna być przejrzysta i bezbarwna. Jeśli nie jest, mogą w niej znajdować się niebezpieczne substancje chemiczne. Ponieważ osoby korzystające z wody ze studni kopanych lub głębinowych są narażone na podwyższone ryzyko chorób mikrobiologicznych, powinny być monitorowane pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Dobrze jest pobierać wodę ze studni, gdy tylko jest ona dostępna, a następnie badać ją co najmniej raz w roku. Wbrew temu, co sądzi wiele osób, woda ze studni nie zawsze jest bezpieczna do spożycia. Ze względu na zanieczyszczenie bakteriami pochodzącymi z domowych ścieków, 90% wody studziennej nie spełnia wymogów wody pitnej. Sprawdzamy wodę z wielu źródeł, aby sprawdzić, czy spełnia ona wymogi prawne (jak pozwolenia wodnoprawne). Oceniamy również wodę do celów technologicznych. Lista parametrów, na które badamy wodę dostępna jest w dziale "Dla Klientów".

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Mirów, ek, Stary, Nowy, Zbijów Duży, Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Rogów, Zbijów Mały

Badana jest obecność bakterii Legionella sp. w tzw. ciepłej wodzie. Analiza tej wody trwa około dwóch tygodni, dlatego najlepiej zaplanować ją wcześniej i przygotować do niej instalację. Woda pobierana jest zazwyczaj z trzech-czterech miejsc w obiekcie. Na pobranie próbek wody można się umówić dzwoniąc do nas. Wykonujemy akredytowane badania wody na basenach zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań wodnych na pływalniach. Zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dziedziną, w której najprężniej się rozwijamy jest analiza ścieków. Badamy ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, ścieki z oczyszczalni miejskiej oraz ścieki z przydomowych oczyszczalni. Pobieramy próbki jednorazowe, a także średnie dobowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

W Mirów bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Mirów"]

W gminie Mirów przyjeżdżamy do klientów z okolic: Mirów, ek, Nowy, Rogów, Zbijów Mały, Bieszków Dolny, Zbijów Duży, Stary, Bieszków Górny

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]