Miedziana Góra: Badania wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Miedziana Góra obsługujemy: Miedziana Góra, Ćmińsk, Przyjmo, Tumlin-Podgród, Porzecze, Ciosowa, Tumlin-Wykień, Kostomłoty Pierwsze, Bobrza, Kostomłoty Drugie

Jakość wody musi być najwyższa, ponieważ od niej zależą wszystkie żywe organizmy. Dlatego tak ważne jest, aby zintensyfikować jej kontrolę poprzez badania mikrobiologiczne. Nasze laboratorium prowadzi akredytowane pobieranie próbek wód powierzchniowych, pobieranie próbek wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody basenowej, badanie wody ciepłej na obecność Legionelli oraz inne badania wody. Możemy zbadać próbkę wody, jeśli jest to potrzebne dla Sanepidu (pobranie próbki wody). W przypadku konieczności badania próbki wody przez Sanepid na terenie całego kraju, musimy ją pobrać. Posiadamy akredytację i uprawnienia organów, które są uznawane przez Sanepid na terenie całego kraju. Parametry grupy A będą wymagały od trzech do czterech dni (o zakresie badań), natomiast parametry grupy B – do sześciu tygodni.

Profesjonalne badania wody oraz ścieków w gminie Miedziana Góra

Mętność i zażółcenie wody może być oznaką niebezpiecznych zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów glonów lub koloidów. Należy dokładnie zbadać wodę ze studni kopanych lub głębinowych pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i skażenia mikrobiologicznego. Woda ze studni często nie spełnia norm dla wody pitnej, jak wynika z badań. W większości przypadków największy problem sprawiają domowe ścieki i zanieczyszczenia bakteryjne. Badania wody wykonujemy z różnych powodów, m.in. w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi (np. pozwoleniami wodnoprawnymi) oraz względami technologicznymi. Z wykazem tych parametrów można zapoznać się w dziale "Dla Klienta" w naszym zakresie akredytacji.

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Miedziana Góra, Tumlin-Wykień, Tumlin-Podgród, Kostomłoty Drugie, Przyjmo, Ciosowa, Porzecze, Bobrza, Kostomłoty Pierwsze, Ćmińsk

Próbka wody jest pozyskiwana na obecność bakterii Legionella sp. w ciepłej wodzie. Analiza ta trwa zazwyczaj dwa tygodnie, dlatego należy umówić się na nią z wyprzedzeniem i przygotować do niej obiekt. Woda pobierana jest zazwyczaj z 3 do 4 miejsc w obiekcie. Oprócz pobierania próbek wody badamy również wodę basenową zgodnie z wymogami prawa. Możemy jednak zorganizować pobieranie próbek wody bez nadmiernych formalności. Badamy wodę na basenach zgodnie z prawem oprócz ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków technologicznych, ścieków przemysłowych, ścieków z myjni samochodowych oraz surowych i oczyszczonych ścieków komunalnych. Miejska Oczyszczalnia dostarcza ścieki oczyszczone i surowe. W razie jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt.

W Miedziana Góra bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę realizacji!

[mapka id="Miedziana Góra"]

W gminie Miedziana Góra odwiedzamy: Miedziana Góra, Ćmińsk, Porzecze, Kostomłoty Pierwsze, Przyjmo, Kostomłoty Drugie, Ciosowa, Bobrza, Tumlin-Wykień, Tumlin-Podgród

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]