Masłów: Badania wody i badanie ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Masłów, Barcza, Wola Kopcowa, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice-Scholasteria, Dąbrowa, Drugi, Pierwszy, Ciekoty, Domaszowice, Brzezinki

Wszystkie żywe istoty wymagają czystej, wolnej od bakterii wody. Jakość wody jest coraz gorsza, dlatego musimy wykonywać więcej badań, aby zagwarantować jej czystość. Wykonujemy akredytowane pobieranie próbek laboratoryjnych, a także badania wód powierzchniowych, badania wód podziemnych, badania wody pitnej, badania wody basenowej, badania ciepłej wody użytkowej pod kątem Legionelli. Czy wymagasz od Inspekcji Sanitarnej badania wody? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i zamów procedurę pobierania próbek wody. Uznana przez Sanepid próbka wody zostanie przez nas pobrana. Posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty i uprawnienia, które mogą być uznawane przez Sanepid na terenie całego kraju. Badanie parametrów z grupy B trwa do sześciu tygodni, natomiast badanie parametrów z grupy A trwa od trzech do czterech dni.

Profesjonalne badanie wody i ścieków w gminie Masłów

Mętność lub zażółcenie może wskazywać na obecność niebezpiecznych substancji chemicznych w wodzie ze studni kopanych lub głębinowych. Woda powinna wydawać się bezbarwna i całkowicie przezroczysta. Dobrym pomysłem jest badanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego zaraz po dokonaniu ujęcia, a następnie co najmniej raz w roku. Jak wynika z badań 90% wody pobieranej ze studni nie spełnia norm wody pitnej. Najczęstszym i najbardziej konsekwentnym problemem są ścieki domowe, a także skażenie bakteryjne. Woda jest badana z różnych powodów, w tym ze względu na zgodność z przepisami. Przykładowe parametry badań można znaleźć w dziale "Dla Klienta" w naszym zakresie akredytacji.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Masłów, Mąchocice-Scholasteria, Drugi, Ciekoty, Mąchocice Kapitulne, Dąbrowa, Pierwszy, Brzezinki, Barcza, Domaszowice, Wola Kopcowa

Bardzo ważne jest, abyś zbadał wodę na obecność bakterii Legionelli tak szybko, jak to możliwe, jeśli chcesz uniknąć konieczności badania jej później. Badanie wody skażonej bakteriami Legionelli trwa około dwóch tygodni, dlatego najlepiej zaplanować badanie z wyprzedzeniem. Woda dostarczana do obiektu pochodzi zazwyczaj z trzech lub czterech źródeł. Aby pobrać próbki wody ze swojego basenu, wystarczy do nas zadzwonić. Nie ma potrzeby wypełniania wielu formalności. Nasze badania wody basenowej są zgodne z wszelkimi przepisami. Badamy również ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki z miejskich i domowych oczyszczalni ścieków. Analizie można poddać ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki z oczyszczalni komunalnych.

W Masłów bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę zleceń!

[mapka id="Masłów"]

W gminie Masłów najczęściej bywamy w: Masłów, Mąchocice Kapitulne, Dąbrowa, Brzezinki, Mąchocice-Scholasteria, Domaszowice, Wola Kopcowa, Barcza, Pierwszy, Ciekoty, Drugi

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]