Łoniów: Badania wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Łoniów, Bazów, Świniary Nowe, -Kolonia, Suliszów, Sulisławice, Kępa Nagnajewska, Bogoria, Jeziory, Zawidza, Trzebiesławice, Gieraszowice, Chodków Stary, Królewice, Świniary Stare, Przewłoka, Ruszcza-Płaszczyzna, Łążek, Ruszcza-Kolonia, Otoka, Krowia Góra, Jasienica, Wnorów, Chodków Nowy, Skrzypaczowice, Wojcieszyce, Skwirzowa, Piaseczno, Gągolin, Wólka Gieraszowska

Kontrola jakości wody jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości wody. Badania mikrobiologiczne są wykorzystywane, aby nasza kontrola była bardziej skuteczna. Pobieramy próbki wody do badań wód powierzchniowych, wód gruntowych, badań wody pitnej, badań wody basenowej, badań wody ciepłej na obecność Legionelli oraz innych badań wody. Jeśli potrzebujesz, aby Twoja próbka wody została zbadana przez Sanepid, możemy Ci pomóc. Sanepid musi certyfikować próbkę wody, jeśli ma być ona identyfikowana na terenie całego kraju. Posiadamy uprawnienia do pobierania próbek wody dla Inspekcji Sanitarnej na terenie całego kraju. W przypadku parametrów grupy A badanie trwa średnio od trzech do czterech dni (zakres badań), natomiast w przypadku parametrów grupy B do sześciu tygodni.

Kompleksowe badania wody oraz ścieków w gminie Łoniów

Istotne jest, aby zbadać wodę studzienną pod kątem zanieczyszczeń, aby zagwarantować, że jest ona czysta i bezpieczna do spożycia. Musi być bezbarwna i przejrzysta. Jeśli nie jest, może być zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami chemicznymi pochodzącymi ze ścieków, gleby, wykwitów lub koloidów. Badania mikrobiologiczne sugerowane są dla osób pijących wodę ze studni kopanej lub głębinowej. Należy sprawdzać wodę zaraz po jej pobraniu, a następnie co najmniej raz w roku. Ustalono, że woda ze studni nie zawsze jest bezpieczna do spożycia. Aż w 90 procentach przypadków woda studzienna nie spełnia wymogów wody pitnej w wyniku zanieczyszczenia ściekami z gospodarstw domowych. Sprawdzamy wodę z wielu źródeł, aby zweryfikować, czy spełnia ona wymagania prawne (takie jak pozwolenia na wodę pitną). Badamy również wodę pod kątem zastosowań technologicznych. Z listą badanych przez nas parametrów można zapoznać się w zakładce "Dla klientów".

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Łoniów, Jeziory, Ruszcza-Płaszczyzna, Gągolin, -Kolonia, Gieraszowice, Piaseczno, Kępa Nagnajewska, Ruszcza-Kolonia, Skwirzowa, Wnorów, Świniary Nowe, Przewłoka, Krowia Góra, Bazów, Chodków Stary, Sulisławice, Suliszów, Trzebiesławice, Otoka, Wólka Gieraszowska, Królewice, Bogoria, Wojcieszyce, Chodków Nowy, Świniary Stare, Łążek, Zawidza, Skrzypaczowice, Jasienica

Pobieranie próbek bakterii Legionella w ciepłej wodzie powinno być wykonane jak najszybciej, aby uniknąć późniejszej konieczności pobierania próbek i instalowania odpowiedniego sprzętu. Badanie na obecność bakterii Legionella sp. w wodzie trwa około dwóch tygodni, dlatego warto umówić się na badanie z wyprzedzeniem. Jeśli chcesz pobrać próbki wody ze swojego basenu, wystarczy skontaktować się z nami. Nie ma potrzeby brodzenia przez zbędne formalności. Oferujemy akredytowane badania wody basenowej zgodne z rozporządzeniem. U nas możesz również zbadać ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni komunalnych i te przydomowe. W przypadku badania ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków technicznych, ścieków przemysłowych, wód z myjni samochodowych oraz ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków komunalnych oferujemy różnorodne usługi.

W Łoniów bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę realizacji!

[mapka id="Łoniów"]

W gminie Łoniów najczęściej bywamy w: Łoniów, Bazów, -Kolonia, Bogoria, Wojcieszyce, Wólka Gieraszowska, Ruszcza-Kolonia, Przewłoka, Suliszów, Jasienica, Zawidza, Świniary Stare, Chodków Nowy, Chodków Stary, Sulisławice, Skrzypaczowice, Gieraszowice, Świniary Nowe, Kępa Nagnajewska, Gągolin, Trzebiesławice, Ruszcza-Płaszczyzna, Skwirzowa, Wnorów, Otoka, Krowia Góra, Jeziory, Królewice, Piaseczno, Łążek

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]