Łaziska: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Łaziska, Głodno, Piotrawin, Las Dębowy, Kępa Solecka, Kępa Gostecka, Janiszów, Niedźwiada Mała, Wrzelów, Kępa Piotrawińska, Kolonia Koło, Wojciechów, Zakrzów, Braciejowice, Kamień, Grabowiec, Niedźwiada Duża, Kopanina Kamieńska, Trzciniec, Kosiorów, Kopanina Kaliszańska, Zgoda

Jakość wody musi być najwyższej jakości, ponieważ jest ona niezbędna dla wszystkich organizmów żywych. Dlatego musimy poprawić naszą kontrolę jakości wody poprzez wykonywanie badań mikrobiologicznych. Oferujemy usługi pobierania próbek wody w zakresie pobierania próbek wód powierzchniowych, pobierania próbek wód gruntowych, pobierania próbek wody pitnej, pobierania próbek wody basenowej, badania ciepłej wody w kierunku Legionelli i innych procedur badania wody. Jeśli potrzebujesz próbki wody analizowanej przez Sanepid (pobieranie próbek wody), zapewnimy usługę pobierania próbek wody. Próbka wody musi być pobrana przez nas, jeśli Sanepid chce ją analizować na terenie całego kraju. Posiadamy dokumenty certyfikacji sanitarnej oraz zatwierdzenie uprawnień, które są uznawane przez Inspekcję Sanitarną na terenie całego kraju. Badanie wody na parametry z grupy A trwa od trzech do czterech dni (o zakresie badań), natomiast na parametry z grupy B do sześciu tygodni.

Łaziska: Kompleksowe badanie wody i ścieków

Żółta lub mętna woda w studni może wskazywać na obecność niebezpiecznych zanieczyszczeń. Bezbarwna, przejrzysta woda wyróżnia się. Jeśli woda jest żółta lub mętna, mogą być obecne niebezpieczne substancje chemiczne. Jeśli woda jest żółta albo mętna, niebezpieczne chemikalia mogą być obecne. Ważne jest, aby zwrócić baczną uwagę na badania mikrobiologiczne, jeśli używasz wody ze studni kopanej lub kopanej. Najbardziej rozpowszechnionym i najpoważniejszym problemem z wodą studzienną jest to, że nie spełnia ona standardów wody pitnej. Kluczowe jest, aby wiedzieć, z czego składa się woda, jeśli masz studnię. Istotne jest, aby monitorować swoją studnię, gdy tylko pobierasz wodę i co najmniej raz w roku. Jeśli masz studnię, powinieneś monitorować ją od razu po pobraniu wody i co najmniej raz w roku.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Łaziska, Kopanina Kamieńska, Piotrawin, Zgoda, Kępa Piotrawińska, Grabowiec, Wojciechów, Kosiorów, Trzciniec, Kolonia Koło, Zakrzów, Głodno, Las Dębowy, Braciejowice, Kamień, Kępa Gostecka, Niedźwiada Duża, Wrzelów, Kępa Solecka, Kopanina Kaliszańska, Janiszów, Niedźwiada Mała

Organizmy Legionella mogą być czasem obecne w ciepłej wodzie. Kluczowe znaczenie ma ich zlokalizowanie. Jeśli chcesz zbadać wodę w ten sposób, najlepiej umówić się na spotkanie przed badaniem, ponieważ wymaga ono około dwutygodniowego wyprzedzenia. Najlepiej pobrać wodę z trzech – czterech miejsc w obiekcie. Wystarczy zadzwonić do nas, aby umówić się na pobranie próbek wody. Cały czas doskonalimy technologię badania ścieków. Prowadzimy szeroki zakres usług badawczych, obejmujący ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, ścieki komunalne nieoczyszczone i oczyszczone, odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych oraz ścieki komunalne. Generujemy zarówno średnie jednorazowe jak i dobowe. Zapytaj nas o więcej szczegółów. Badamy również wodę na basenach zgodnie z rozporządzeniem o wodzie w basenach, aby zapewnić jej właściwe uzdatnianie.

Często odwiedzamy gminę Łaziska, bo jest w pobliżu.

[mapka id="Łaziska"]

W gminie Łaziska odwiedzamy: Łaziska, Kopanina Kaliszańska, Kępa Gostecka, Wrzelów, Wojciechów, Kamień, Kosiorów, Głodno, Braciejowice, Niedźwiada Mała, Kolonia Koło, Zakrzów, Niedźwiada Duża, Kępa Piotrawińska, Kępa Solecka, Janiszów, Trzciniec, Zgoda, Grabowiec, Piotrawin, Las Dębowy, Kopanina Kamieńska

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]