Łagów: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Łagów, Melonek, Piotrów-Porębiska, Zamkowa Wola, Piotrów-Gułaczów, Sadków, Lechówek, Małacentów, Czyżów, Złota Woda, Gęsice, Wola Łagowska, Winna, Piotrów-Podłazy, Nowa Zbelutka, Nowy Staw, Stara Zbelutka, Sędek, Duraczów, Piotrów-Zagościniec, Wiśniowa, Płucki

Jakość wody jest tak ważna, że wysoka jakość wody jest kluczowa dla wszystkich form życia. Konieczne jest zwiększenie ilości kontroli jakości wody, aby zapewnić jej wysoką jakość. Możemy badać wodę pitną, wodę w basenie i ciepłą wodę na bakterie legionelli za pomocą akredytowanego pobierania próbek laboratoryjnych, badania wody powierzchniowej, badania wody podziemnej i badania wody pitnej, a także badania bakterii legionelli. Jeśli potrzebujesz usługi badania wody dla Sanepidu, skontaktuj się z nami (usługa pobierania próbek wody Sanepid). Pobranie próbek wody musi być wykonane przez nas, jeśli ma być uznane przez Sanepid na terenie całego kraju. Jeśli badanie wody ma być uznane przez Sanepid na terenie całego kraju, musimy posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty akredytacyjne i atesty. Badania wody na parametry grupy A trwają od trzech do czterech dni (jest to zakres, który prawdopodobnie potrzebujesz), na parametry grupy B do sześciu tygodni.

Łagów: Profesjonalne badanie wody oraz ścieków

Woda o żółtawym odcieniu lub mętności może być oznaką obecności niebezpiecznych substancji chemicznych w ściekach, glebie, zakwitach lub koloidach. Osoby posiadające studnie kopane lub głębinowe powinny szczególnie uważać na badania mikrobiologiczne. Monitoring powinien być prowadzony bezpośrednio po ujęciu i przynajmniej raz w roku, jeśli woda jest pobierana z takich studni. Woda ze studni stanowi aż 90 procent wszystkich wód studziennych, które nie nadają się do picia. Zanieczyszczenie ścieków domowych jest najbardziej rozpowszechnionym i najważniejszym problemem. Bakterie są najczęstszym i najbardziej rozpowszechnionym zanieczyszczeniem.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Łagów, Piotrów-Zagościniec, Melonek, Złota Woda, Zamkowa Wola, Duraczów, Wola Łagowska, Stara Zbelutka, Winna, Sędek, Płucki, Piotrów-Podłazy, Wiśniowa, Nowa Zbelutka, Małacentów, Sadków, Nowy Staw, Gęsice, Piotrów-Porębiska, Lechówek, Piotrów-Gułaczów, Czyżów

Bakterie Legionelli muszą być badane w ciepłej wodzie. Posiadanie odpowiedniego sprzętu ustawionego w czasie przyszłej próby wody jest kluczowe, dlatego próbkę wody należy pobrać jak najszybciej. Badanie bakterii Legionelli w wodzie trwa około dwóch tygodni, dlatego warto zaplanować je z wyprzedzeniem. Z obiektu zazwyczaj pobiera się wodę z trzech do czterech źródeł. Na życzenie można poprosić o pobranie próbki wody ze swojego basenu. Nasze akredytowane badanie wody w basenie jest bezproblemowe. Nie ma potrzeby załatwiania zbędnych formalności. Badamy wodę z miejskich oczyszczalni ścieków, a także ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych oraz ścieki surowe i oczyszczone. Badamy również ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni komunalnych.

W gminie Łagów bywamy bardzo często – to blisko!

[mapka id="Łagów"]

W gminie Łagów odwiedzamy: Łagów, Nowy Staw, Melonek, Małacentów, Płucki, Sadków, Wiśniowa, Piotrów-Podłazy, Sędek, Gęsice, Zamkowa Wola, Czyżów, Stara Zbelutka, Duraczów, Złota Woda, Piotrów-Gułaczów, Piotrów-Porębiska, Piotrów-Zagościniec, Winna, Wola Łagowska, Lechówek, Nowa Zbelutka

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]