Kraśnik: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Kraśnik obsługujemy: Kraśnik, Spławy Drugie, Suchynia, Słodków Drugi, Podlesie, Kowalin, Słodków Pierwszy, Spławy Pierwsze, Karpiówka, Mikulin, Pasieka, Słodków Trzeci, Stróża, Dąbrowa-Bór, Lasy, Ośrodek-Wyżnica

Wszystkie organizmy wymagają do przeżycia wody o wysokiej jakości. Z tego powodu jakość wody musi być starannie monitorowana. Jakość wody pogorszyła się do tego stopnia, że musi być starannie monitorowana. Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek laboratoryjnych, badanie wody powierzchniowej, badanie wody podziemnej, badanie wody pitnej, badanie wody basenowej, badanie wody ciepłej na obecność Legionelli. Czy zostałeś poproszony przez Inspekcję Sanitarną o pobranie próbki wody? Jeśli woda ma być uznana przez ogólnopolską firmę Sanepid, powinna być pobrana przez nas. Możemy dostarczyć wszystkie niezbędne certyfikaty akredytacyjne i atesty, które są uznawane w całym kraju przed Sanepid. Parametry z grupy A badane są w 3-4 dni (jest to prawdopodobnie zakres badań, których potrzebujesz), natomiast parametry z grupy B trwają do 6 tygodni.

Kraśnik: Profesjonalne badanie wody oraz ścieków

Bardzo ważne jest zbadanie jakości wody w studni, aby upewnić się, że nie zawiera ona toksycznych substancji chemicznych. Woda powinna być całkowicie przejrzysta i bezbarwna. Jeśli są w niej jakieś zanieczyszczenia, wskazuje to, że niebezpieczne chemikalia mogły pochodzić ze ścieków, gleby, wykwitów lub cząstek koloidalnych. Przy czerpaniu wody ze studni kopanych i głębinowych kluczowe znaczenie mają badania mikrobiologiczne. Należy monitorować wodę zaraz po jej pobraniu, a później przynajmniej raz w roku. Wbrew temu, co sądzi wiele osób, woda z wielu studni nie jest bezpieczna do spożycia. Aż w 90% przypadków woda ze studni zawiera bakterie pochodzące z domowych ścieków, dlatego nie jest dopuszczona do spożycia przez ludzi. Dla celów prawnych badamy wodę z różnych źródeł, aby upewnić się, że spełnia ona niezbędne normy. Badamy również wodę do celów technologicznych. Listę parametrów, na które badamy, znajdziesz w zakładce "Dla klientów".

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Kraśnik, Pasieka, Słodków Drugi, Spławy Pierwsze, Podlesie, Kowalin, Suchynia, Dąbrowa-Bór, Karpiówka, Mikulin, Ośrodek-Wyżnica, Spławy Drugie, Stróża, Słodków Pierwszy, Słodków Trzeci, Lasy

Bakterie Legionelli wykrywane są w ciepłej wodzie. Na to badanie czeka się dwa tygodnie, dlatego najlepiej zaplanować je z dużym wyprzedzeniem i przygotować do niego swoją konfigurację. Woda pobierana jest z trzech do czterech miejsc w zakładzie, dlatego w prosty sposób można umówić się na pobranie próbek wody i nie tracić czasu na zbędne udogodnienia. Oferujemy akredytowane badania wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jakości wody na pływalniach. Zapytania mogą Państwo kierować do nas drogą mailową. W tej dziedzinie rozwijamy się najprężniej. Wykonujemy badania ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków przemysłowych, ścieków z myjni samochodowych, ścieków komunalnych, surowych i oczyszczonych wód z oczyszczalni komunalnych oraz ścieków bytowych. Wykonujemy pomiary w próbkach pojedynczych i średnich dobowych. Po więcej informacji proszę dzwonić.

W Kraśnik bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Kraśnik"]

W gminie Kraśnik odwiedzamy: Kraśnik, Dąbrowa-Bór, Karpiówka, Spławy Pierwsze, Stróża, Słodków Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci, Mikulin, Podlesie, Ośrodek-Wyżnica, Lasy, Kowalin, Pasieka, Suchynia, Spławy Drugie

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]