Klimontów: Badania wody i badanie ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Klimontów, Kępie, Wilkowice, Olbierzowice, Śniekozy, Pokrzywianka, Adamczowice, Konary, Grabina, Węgrce Szlacheckie, Konary-Kolonia, Pęchowiec, Goźlice, Jantoniów, Borek Klimontowski, Ossolin, Byszów, Nowa Wieś, Nasławice, Szymanowice Górne, Nawodzice, Beradz, Pęchów, Rogacz, Byszówka, Krobielice, Ułanowice, Zakrzów, Dziewków, Szymanowice Dolne, Płaczkowice, Górki, Kroblice Pęchowskie, Przybysławice, Góry Pęchowskie, Rybnica

Jakość wody pogarsza się, więc badanie na obecność mikroorganizmów jest bardziej krytyczne niż kiedykolwiek. Ponieważ wszystkie organizmy wymagają wody, jej jakość ma kluczowe znaczenie. Wykonujemy badania laboratoryjne, badania wód powierzchniowych, badania wód gruntowych, badania wody pitnej, badania wody w basenach oraz badania wody ciepłej na obecność Legionelli. Możemy zamówić usługę badania wody dla Twojej inspekcji sanitarnej (pobranie próbek wody). Jeśli badanie wody ma być zaakceptowane przez Sanepid, musi być przeprowadzone przez nas. Posiadamy wszystkie niezbędne papiery akredytacyjne i pozwolenia, które są uznawane przez Sanepidy w całym kraju. Badanie wody na substancje z grupy A trwa od trzech do czterech dni (większość badań), natomiast na substancje z grupy B może trwać nawet do sześciu tygodni.

Klimontów: Profesjonalne badanie wody i ścieków

Jeśli próbka wody studziennej jest żółta lub mętna, może to sugerować obecność niebezpiecznych zanieczyszczeń. Wyróżnia się woda bezbarwna, klarowna i przejrzysta. W żółtej lub mętnej wodzie mogą znajdować się niebezpieczne chemikalia, a także niebezpieczne mikroorganizmy, jeżeli woda pochodzi ze studni kopanej lub głębinowej. Jeśli woda ze studni nie nadaje się do picia, to zazwyczaj dlatego, że nie spełnia norm wody pitnej. Jeśli posiadasz studnię, powinieneś przeprowadzić monitoring zaraz po pobraniu wody, a przynajmniej raz w roku. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co znajduje się w wodzie.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Klimontów, Szymanowice Górne, Beradz, Byszówka, Grabina, Olbierzowice, Przybysławice, Góry Pęchowskie, Nasławice, Górki, Dziewków, Kępie, Rogacz, Byszów, Szymanowice Dolne, Pęchów, Wilkowice, Pęchowiec, Węgrce Szlacheckie, Jantoniów, Zakrzów, Ułanowice, Śniekozy, Rybnica, Konary, Nawodzice, Ossolin, Pokrzywianka, Konary-Kolonia, Krobielice, Goźlice, Kroblice Pęchowskie, Nowa Wieś, Płaczkowice, Adamczowice, Borek Klimontowski

Badana jest obecność bakterii Legionella sp. w ciepłej wodzie. Dobrze jest wcześniej zaplanować badanie i przygotować do niego obiekt. Woda pobierana jest zazwyczaj z 3-4 miejsc w obiekcie. Na pobranie próbek wody bez wypełniania zbędnych formalności można umówić się jednym telefonem. Badamy wodę na basenach również zgodnie z przepisami dotyczącymi basenów. Prężnie rozwijamy się w dziedzinie analizy ścieków. Badane są między innymi ścieki bytowe, ścieki komunalne, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki z oczyszczalni komunalnych. W razie pytań prosimy o kontakt z nami.

W gminie Klimontów bywamy bardzo często – to blisko!

[mapka id="Klimontów"]

W gminie Klimontów najczęściej bywamy w: Klimontów, Nasławice, Przybysławice, Kroblice Pęchowskie, Kępie, Adamczowice, Pokrzywianka, Pęchowiec, Śniekozy, Zakrzów, Krobielice, Rybnica, Olbierzowice, Górki, Goźlice, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Borek Klimontowski, Góry Pęchowskie, Węgrce Szlacheckie, Beradz, Konary-Kolonia, Konary, Nawodzice, Byszówka, Ułanowice, Nowa Wieś, Grabina, Ossolin, Wilkowice, Płaczkowice, Pęchów, Byszów, Dziewków, Jantoniów, Rogacz

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]