Józefów nad Wisłą: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Józefów nad Wisłą prowadzimy badania na terenie miejscowości Józefów nad Wisłą, Rybitwy, Nieszawa, Spławy, Pielgrzymka, Chruślina, Studnisko, Niesiołowice, Stare Boiska, Bór, Miłoszówka, Łopoczno, Stasin, Kolonia Nieszawa, Dębniak, Kolczyn, Chruślanki Mazanowskie, Idalin, Wólka Kolczyńska, Mazanów, Stare Kaliszany, Stefanówka, Ugory, Basonia, Nietrzeba, Pocześle, Prawno, Wałowice, Chruślanki Józefowskie, Graniczna, Owczarnia, Mariampol

Wszystkie organizmy wymagają wysokiej jakości wody do przetrwania, dlatego jej jakość ma kluczowe znaczenie. Zwiększenie kontroli jakości wody jest konieczne, aby zapewnić jej jakość. Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek laboratoryjnych, pobieranie próbek wody powierzchniowej, badanie wody podziemnej, badanie wody pitnej, badanie wody basenowej oraz badanie wody ciepłej w celu oznaczenia Legionelli. Możemy przeprowadzić usługę pobierania próbek wody dla Twojego Inspektoratu Sanitarnego (Pobór próbek wody) lub lokalnego urzędu wodnego (Badanie wody). Jeśli Sanepid ma uznać Państwa próbkę wody, musi być ona pobrana przez nas. Dostępne są certyfikaty akredytacyjne i upoważnienia, które są akceptowane przez Sanepidy na terenie całego kraju. Badanie wody na parametry grupy A wymaga od 3 do 4 dni, natomiast na parametry grupy B może trwać do 6 tygodni.

Profesjonalne badanie wody i ścieków w gminie Józefów nad Wisłą

Aby ujęcie wody było bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń, musi być czyste i klarowne. Woda powinna być bezbarwna i przejrzysta. Jeśli tak nie jest, może to wskazywać na obecność substancji zanieczyszczających, takich jak ścieki, gleba, zakwity alg lub koloidy. Osoby korzystające ze studni kopanych lub głębinowych powinny pamiętać o analizie mikrobiologicznej. Woda powinna być kontrolowana zaraz po pobraniu i przynajmniej raz w roku. Chociaż wiele osób uważa, że woda ze studni jest bezpieczna do picia, nie zawsze tak jest. Woda z aż 90% studni nie spełnia wymagań stawianych wodzie pitnej ze względu na obecność bakterii pochodzących z domowych ścieków. Badamy wodę z różnych źródeł, aby sprawdzić, czy spełnia ona wymagania prawne (na przykład pozwolenia wodnoprawne). Badamy również wodę do celów technologicznych. Wykaz parametrów, pod kątem których badamy wodę, znajdą Państwo w zakładce "Dla klientów".

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Józefów nad Wisłą, Spławy, Kolczyn, Bór, Mariampol, Idalin, Nietrzeba, Stasin, Graniczna, Rybitwy, Chruślina, Kolonia Nieszawa, Chruślanki Mazanowskie, Nieszawa, Dębniak, Niesiołowice, Stare Kaliszany, Owczarnia, Basonia, Mazanów, Ugory, Studnisko, Pocześle, Miłoszówka, Wałowice, Chruślanki Józefowskie, Pielgrzymka, Łopoczno, Wólka Kolczyńska, Stare Boiska, Prawno, Stefanówka

Bakterie Legionelli w wodzie powinny być badane pod kątem od razu. Jeśli chcemy uniknąć kłopotów związanych z pobraniem próbki takiej wody w jakimś przyszłym terminie i zainstalowaniem odpowiedniego sprzętu, powinniśmy pobrać próbkę jak najszybciej. Badanie na obecność bakterii Legionella sp. w wodzie trwa około dwóch tygodni, dlatego warto zaplanować badania z wyprzedzeniem. Zazwyczaj woda pobierana jest z trzech-czterech zasobów w obiekcie. Jeśli chcesz pobrać próbki wody ze swojego basenu, po prostu zadzwoń do nas. Nie ma potrzeby załatwiania zbędnych formalności. Badamy wodę basenową zgodnie z normami prawnymi. Nasi naukowcy badają również ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz ścieki surowe i oczyszczone z oczyszczalni miejskich i te przydomowe. Badamy ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki z oczyszczalni miejskich i tych przydomowych.

W Józefów nad Wisłą bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę zleceń!

[mapka id="Józefów nad Wisłą"]

W gminie Józefów nad Wisłą odwiedzamy: Józefów nad Wisłą, Graniczna, Nieszawa, Prawno, Owczarnia, Stare Boiska, Stare Kaliszany, Dębniak, Mazanów, Idalin, Łopoczno, Kolonia Nieszawa, Wałowice, Chruślina, Pocześle, Miłoszówka, Ugory, Spławy, Wólka Kolczyńska, Pielgrzymka, Stasin, Rybitwy, Niesiołowice, Bór, Studnisko, Basonia, Nietrzeba, Kolczyn, Stefanówka, Mariampol, Chruślanki Józefowskie, Chruślanki Mazanowskie

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]