Jędrzejów: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Jędrzejów obsługujemy: Jędrzejów, Gozna, Borki, Chwaścice, Brus, Raków, Podchojny, Łysaków pod Lasem, Ignacówka, Lścin, Podlaszcze, Piaski, Sudół, Ludwinów, Skroniów, Mnichów, Łysaków Kawęczyński, Borów, Lasków, Wygoda, Chorzewa, Zagaje, Wólka, Łączyn, Prząsław Mały, Łysaków Drugi, Cierno-Zaszosie, Wolica, Węgleniec, Wilanów, Jasionna, Potok Mały, Brynica Sucha, Książe-Skroniów, Kulczyzna, Przysów, Prząsław, Potok Wielki, Brzeźnica

Jakość wody ma kluczowe znaczenie dla wszystkich form życia. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jej jakości. Ponieważ jakość wody uległa pogorszeniu, utrzymanie jej w dobrym stanie stało się jeszcze bardziej istotne. Badania wody przeprowadzane są we własnym zakresie przez certyfikowane laboratorium. Badane są wody powierzchniowe, gruntowe, pitne, basenowe i ciepłe. Dostępne są testy na obecność bakterii Legionella. Jeśli potrzebujesz badania wody uznanego przez Sanepid, zamów u nas usługę pobierania próbek wody. Sanepid uzna badania wody tylko wtedy, gdy my je wykonamy. Musisz pobrać i zbadać tę wodę, jeśli chcesz, aby została ona uznana przez Sanepid. Posiadamy wszystkie dokumenty akredytacyjne i uprawnienia uznawane przed Sanepid na terenie całego kraju, w tym Sanepid. Badanie parametrów z grupy A trwa 3-4 dni (jest to najwięcej badań, jakich kiedykolwiek będziesz potrzebował), natomiast badanie parametrów z grupy B może trwać nawet do 6 tygodni.

Kompleksowe badania wody i ścieków w gminie Jędrzejów

Mętna woda lub zażółcenie może wskazywać na obecność niebezpiecznych substancji chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Woda ze studni kopanych lub głębinowych powinna być dokładnie przebadana pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Monitoring powinien być przeprowadzony zaraz po wykonaniu ujęcia, a następnie co najmniej raz w roku. Woda ze studni nie spełnia kryteriów wody pitnej aż w 90% przypadków – wynika z badań. Ścieki domowe i skażenie bakteryjne to najczęstsze i najistotniejsze problemy. Badamy wodę z różnych powodów, m.in. w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawa (np. pozwoleniami wodnoprawnymi), a także w celach technologicznych. Przykłady parametrów stosowanych w tej matrycy badawczej można znaleźć w sekcji "Dla klienta" w naszym zakresie akredytacji.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Jędrzejów, Gozna, Brynica Sucha, Jasionna, Raków, Sudół, Zagaje, Kulczyzna, Chwaścice, Chorzewa, Łysaków pod Lasem, Prząsław Mały, Podchojny, Łysaków Kawęczyński, Podlaszcze, Cierno-Zaszosie, Łysaków Drugi, Borów, Brus, Prząsław, Łączyn, Wólka, Lasków, Przysów, Lścin, Piaski, Potok Wielki, Skroniów, Wolica, Wygoda, Wilanów, Węgleniec, Ignacówka, Książe-Skroniów, Potok Mały, Borki, Brzeźnica, Mnichów, Ludwinów

Bakterie Legionella często występują w ciepłej wodzie. Konieczne jest wykrycie ich obecności przed wykonaniem badania. Chcąc przeprowadzić badanie wody tego rodzaju, należy zaplanować je z wyprzedzeniem, ponieważ trwa ono dwa tygodnie. Zazwyczaj należy pobrać próbki wody z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Umówienie się na badanie wody jest proste – wystarczy do nas zadzwonić. Zawsze dążymy do poprawy jakości wody. Świadczymy szeroki zakres usług, w tym ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody deszczowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, surowe i oczyszczone ścieki komunalne, odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych oraz ścieki miejskie. Zapytaj o nasze usługi, aby uzyskać więcej informacji. Badamy również wodę na basenach zgodnie z przepisami o jakości wody basenowej.

W gminie Jędrzejów bywamy bardzo często – to teren naszego działania!

[mapka id="Jędrzejów"]

W gminie Jędrzejów najczęściej bywamy w: Jędrzejów, Brus, Brzeźnica, Cierno-Zaszosie, Wolica, Zagaje, Prząsław Mały, Wygoda, Podchojny, Kulczyzna, Borki, Mnichów, Łysaków pod Lasem, Chwaścice, Lasków, Borów, Wólka, Gozna, Węgleniec, Potok Mały, Łysaków Drugi, Podlaszcze, Chorzewa, Wilanów, Sudół, Książe-Skroniów, Skroniów, Lścin, Przysów, Brynica Sucha, Łysaków Kawęczyński, Prząsław, Potok Wielki, Raków, Piaski, Jasionna, Łączyn, Ludwinów, Ignacówka

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]