Jastrząb: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Jastrząb obsługujemy: Jastrząb, Nowy Dwór, Orłów, Wola Lipieniecka Duża, Kolonia Kuźnia, Wola Lipieniecka Mała, Gąsawy Plebańskie, Kuźnia, Lipienice, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe-Niwy, Śmiłów

Kontrola jakości wody jest krytyczna, ponieważ jest ona niezbędna dla wszystkich organizmów. Badania mikrobiologiczne są konieczne, aby poprawić naszą kontrolę jakości wody. Nasza firma zapewnia kontrolę jakości wody poprzez przeprowadzanie badań wody pitnej, wody w basenie, wody ciepłej i innych. Badanie jakości wody jest wymagane przez Sanepid, jeśli chcesz, aby Twoja woda została zbadana. Przeprowadzimy pobieranie próbek wody, jeśli zażądasz badania wody przez Sanepid na terenie całego kraju. Jeśli próbka wody jest wymagana przez Sanepid, musimy ją pobrać. Posiadamy dokumenty certyfikacji sanitarnej oraz zatwierdzenie organu, które zostały uznane przez Inspekcję Sanitarną na terenie całego kraju. Badania grupy A możemy wykonać w trzy do czterech dni, natomiast badania grupy B trwają do sześciu tygodni.

Jastrząb: Kompleksowe badanie wody oraz ścieków

Żółta lub mętna próbka wody studziennej może oznaczać substancje szkodliwe. Woda, która jest przejrzysta i bezbarwna jest łatwo rozpoznawalna. Jeśli woda jest żółta lub mętna, mogą w niej występować niebezpieczne substancje chemiczne. Jeśli używasz wody ze studni kopanej lub głębinowej, zwróć szczególną uwagę na analizy mikrobiologiczne. Najczęstszym i najbardziej znaczącym problemem jest to, że woda ze studni nie nadaje się do picia z powodu obecności zanieczyszczeń. Należy badać wodę ze studni zaraz po jej pobraniu, a przynajmniej raz w roku. Musisz znać skład swojej wody, jeśli masz studnię. Monitoring powinien być przeprowadzony zaraz po pobraniu wody i co najmniej raz w roku.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Jastrząb, Orłów, Kolonia Kuźnia, Nowy Dwór, Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Śmiłów, Kuźnia, Gąsawy Rządowe-Niwy, Wola Lipieniecka Mała, Wola Lipieniecka Duża, Lipienice

Obecność bakterii Legionella wykrywa się w ciepłej wodzie. Aby badanie zostało wykonane, należy wcześniej zbadać wodę i nastawić się na nie. Badanie takiej wody trwa zazwyczaj dwa tygodnie, dlatego ważne jest, aby zaplanować je z wyprzedzeniem. Poza pobraniem wody z trzech-czterech miejsc w obiekcie, możliwe jest uzyskanie jej z jednego telefonu, bez zbędnych formalności. Możemy wykonać akredytowaną analizę wody dla basenów zgodnie z przepisami dotyczącymi wody basenowej. Zapraszamy do kontaktu z nami z zapytaniami. Najszybciej rozwijamy się w dziedzinie analizy ścieków. Ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, nieoczyszczone i oczyszczone ścieki z oczyszczalni miejskiej oraz ścieki komunalne to jedne z wielu rodzajów ścieków, które badamy. Zapytaj o więcej informacji.

W Jastrząb bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Jastrząb"]

W gminie Jastrząb przyjeżdżamy do klientów z okolic: Jastrząb, Śmiłów, Kolonia Kuźnia, Wola Lipieniecka Mała, Wola Lipieniecka Duża, Nowy Dwór, Lipienice, Gąsawy Rządowe-Niwy, Kuźnia, Gąsawy Rządowe, Orłów, Gąsawy Plebańskie

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]