Iwaniska: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Iwaniska obsługujemy: Iwaniska, Mydłów, Skolankowska Wola, Stobiec, Łopatno, Borków, Nowa Łagowica, Gryzikamień, Garbowice, Stara Łagowica, Jastrzębska Wola, Wojnowice, Wzory, Tęcza, Dziewiątle, Zaldów, Kopiec, Toporów, Kamieniec, Krępa, Marianów, Przepiórów, Ujazd, Kujawy, Radwan, Wygiełzów, Boduszów

Wszystkie organizmy wymagają do przetrwania wody o wysokiej jakości. Aby utrzymać jej wysoką jakość, woda musi być stale monitorowana. Aby utrzymać jakość wody, zapewniamy akredytowane pobieranie próbek laboratoryjnych, badanie wody powierzchniowej, badanie wody podziemnej, badanie wody pitnej, badanie wody w basenach i badanie wody ciepłej pod kątem Legionelli. Zamów u nas usługę pobierania próbek wody (Water sampling). Sanepid musi uznać Twoją próbkę wody, jeśli została ona pobrana przez nas. Posiadamy certyfikaty akredytacyjne i upoważnienia wymagane do badania wody na zmienne grupy A, które są uznawane przez Sanepidy w całym kraju. Wykonanie przez nas badań dla zmiennych z grupy B trwa od 3 do 6 tygodni.

Profesjonalne badania wody i ścieków w gminie Iwaniska

Test jakości wody sprawdza, czy woda jest bezbarwna i całkowicie przejrzysta. Mętność lub zażółcenie może oznaczać obecność niebezpiecznych substancji chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Badanie jakości wody najlepiej wykonać zaraz po wykonaniu ujęcia, a następnie przynajmniej raz w roku. Według badań w 90% przypadków woda ze studni nie spełnia norm dla wody pitnej. Najczęstszym i najistotniejszym problemem są ścieki domowe, a także skażenie bakteryjne wody. Woda jest badana z różnych powodów, między innymi w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi (takimi jak pozwolenia wodnoprawne), a także ze względów technologicznych. Parametry stosowane w tej matrycy badawczej można znaleźć w naszej sekcji "Dla Klienta" w zakresie akredytacji.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Iwaniska, Kamieniec, Przepiórów, Zaldów, Boduszów, Mydłów, Borków, Radwan, Garbowice, Ujazd, Stobiec, Nowa Łagowica, Stara Łagowica, Kujawy, Tęcza, Krępa, Gryzikamień, Kopiec, Toporów, Dziewiątle, Wzory, Jastrzębska Wola, Łopatno, Wojnowice, Wygiełzów, Marianów, Skolankowska Wola

Obecność bakterii Legionella ocenia się w analizie ciepłej wody. Aby zaplanować badanie takiej wody, należy umówić się na nie z wyprzedzeniem i zaaranżować je. W obiekcie pobierane są zazwyczaj trzy do czterech próbek wody, więc umówienie się na pobranie próbek wody jest tak proste jak wykonanie telefonu. Badanie wody na basenach jest regulowane prawnie i wykonywane przez naszą firmę. Aktywnie rozwijamy się w tej dziedzinie, jaką jest analiza ścieków. Badamy ścieki bytowe, ścieki komunalne, wody opadowe, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, oczyszczone i nieoczyszczone ścieki komunalne oraz ścieki z miejskiej oczyszczalni ścieków. Przyjmujemy próbki jednorazowe oraz próbki średnie dobowe dla oczyszczalni komunalnych. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W Iwaniska bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę realizacji!

[mapka id="Iwaniska"]

W gminie Iwaniska odwiedzamy: Iwaniska, Stara Łagowica, Ujazd, Łopatno, Radwan, Tęcza, Boduszów, Skolankowska Wola, Jastrzębska Wola, Kamieniec, Wzory, Kujawy, Kopiec, Mydłów, Wojnowice, Gryzikamień, Borków, Krępa, Wygiełzów, Przepiórów, Dziewiątle, Stobiec, Garbowice, Zaldów, Marianów, Toporów, Nowa Łagowica

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]