Imielno: Badanie wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Imielno obsługujemy: Imielno, Jakubów, Zegartowice, Stawy, Opatkowice Cysterskie, Mierzwin, Opatkowice Drewniane, Bełk, Helenówka, Wygoda, Kawęczyn, Sobowice, Rajchotka, Karczunek, Grudzyny, Dzierszyn, Opatkowice Pojałowskie, Borszowice, Opatkowice Murowane, Dalechowy, Motkowice, Imielnica

Wszelkie życie wymaga wody, a jej jakość jest elementem krytycznym. Jakość wody uległa pogorszeniu, więc jej utrzymanie ma kluczowe znaczenie. Woda jest badana według wysokich standardów w naszym akredytowanym laboratorium na miejscu. Badane są tu wody powierzchniowe, gruntowe, woda pitna, woda w basenach i ciepła woda. Oferujemy badania na obecność bakterii legionelli. Musisz zamówić próbkę wody, jeśli chcesz, aby została ona zbadana przez Sanepid. Ten rodzaj wody musi być pobrany i przeanalizowany przez nas, jeśli chcesz, aby Twoje badanie zostało ocenione przez Sanepid. Posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty akredytacyjne i uprawnienia, które Sanepid uznaje na terenie całego kraju. Badania wody pod kątem parametrów z grupy A trwają od trzech do czterech dni (to najwięcej badań, jakie kiedykolwiek będą potrzebne), natomiast parametry z grupy B mogą trwać nawet do sześciu tygodni.

Imielno: Profesjonalne badanie wody i ścieków

Jeśli w wodzie ze studni występuje zmętnienie, zażółcenie lub obecność niebezpiecznych związków chemicznych, może to być oznaką obecności ścieków, gleby, wykwitów lub koloidów. Aby upewnić się, że nie występują szkodliwe bakterie, należy wykonać analizę mikrobiologiczną wody ze studni kopanych lub głębinowych. Woda ze studni może nie spełniać wymagań zdrowotnych dla wody pitnej. Jeśli monitoring jest prowadzony po poborze i co najmniej raz w roku, można stwierdzić, czy występują w niej szkodliwe bakterie. Skażenie bakteryjne wody z przydomowych oczyszczalni ścieków jest najczęstszym i największym problemem. W 90% przypadków nie spełnia ona wymagań dotyczących wody pitnej.

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Imielno, Stawy, Bełk, Imielnica, Wygoda, Sobowice, Jakubów, Karczunek, Opatkowice Pojałowskie, Opatkowice Cysterskie, Zegartowice, Opatkowice Drewniane, Rajchotka, Dzierszyn, Grudzyny, Helenówka, Borszowice, Opatkowice Murowane, Kawęczyn, Dalechowy, Mierzwin, Motkowice

Kluczowe jest wcześniejsze zaplanowanie testu i przygotowanie do niego obiektu. Bakterie Legionelli wykrywa się w ciepłej wodzie. Badanie trwa około dwóch tygodni, dlatego trzeba je zaplanować z wyprzedzeniem. Zazwyczaj woda pobierana jest z 3-4 obszarów w obiekcie. Aby umówić się na pobranie próbek wody wystarczy zwykły telefon. Nie ma tu żadnych zbędnych formalności. Badamy wodę basenową zgodnie z rozporządzeniem o jakości wody. Aby zadać pytanie, proszę skorzystać z naszej poczty elektronicznej. Woda w basenie musi spełniać określone normy.

W Imielno bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę zleceń!

[mapka id="Imielno"]

W gminie Imielno najczęściej bywamy w: Imielno, Opatkowice Murowane, Imielnica, Wygoda, Karczunek, Dalechowy, Helenówka, Sobowice, Motkowice, Stawy, Opatkowice Pojałowskie, Bełk, Rajchotka, Opatkowice Drewniane, Borszowice, Mierzwin, Opatkowice Cysterskie, Grudzyny, Jakubów, Zegartowice, Dzierszyn, Kawęczyn

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]