Grębów: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Grębów obsługujemy: Grębów, Krawce, Zabrnie, Jamnica, Żupawa, Jeziórko, Poręby Furmańskie, Stale, Wydrza

Wszystkie organizmy potrzebują czystej i wolnej od bakterii wody. Badanie jakości wody jest coraz gorsze, więc musimy robić więcej badań, aby zapewnić jej czystość. Jakość wody jest coraz gorsza, dlatego musimy wykonywać więcej badań, aby zapewnić jej czystość. Oferujemy pobieranie próbek laboratoryjnych, które jest akredytowane. Oferujemy również badania wód powierzchniowych, badania wód gruntowych, badania wody pitnej, badania wody w basenach oraz badania ciepłej wody pod kątem Legionelli. Potrzebujesz badania wody dla Inspektora Sanitarnego? Jeśli tak, to skontaktuj się z nami, aby zamówić usługę pobrania próbki wody. Sanepid uzna próbkę wody, którą dla Ciebie pobierzemy. Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia, dzięki czemu będziemy rozpoznawani przez Sanepid na terenie całego kraju. Badanie parametrów grupy A może być wykonane w ciągu 3-4 dni, natomiast parametrów grupy B nawet do 6 tygodni.

Grębów: Kompleksowe badania wody i ścieków

Mętność lub zażółcenie wody w studni może wskazywać na obecność niebezpiecznych substancji chemicznych. Badanie na obecność niebezpiecznych substancji chemicznych w wodzie studziennej powinno być wykonane dla osób spożywających wodę ze studni kopanych lub głębinowych. Ważne jest, aby test na skażenie mikrobiologiczne wykonać natychmiast po pobraniu wody ze studni, a następnie co najmniej raz w roku. Bardzo ważne jest, aby badać wodę ze studni na obecność niebezpiecznych bakterii. Krytyczne jest badanie na szeroki zakres parametrów, aby zapewnić, że dostarczana woda jest bezpieczna i dopuszczona do użytku.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Grębów, Zabrnie, Jeziórko, Jamnica, Stale, Krawce, Żupawa, Poręby Furmańskie, Wydrza

Kluczowe jest pobranie próbki wody jak najszybciej, aby uniknąć konieczności pobrania próbki w późniejszym terminie i wdrożenia odpowiednich instrumentów. Jeśli chcesz pobrać próbki wody basenowej, po prostu zadzwoń do nas. Zazwyczaj w obiekcie wykorzystywane są trzy lub cztery źródła wody. Jeśli chcesz zbadać bakterie Legionella sp. w wodzie, powinieneś to zrobić jak najszybciej. Badanie trwa zazwyczaj około dwóch tygodni, więc zaplanowanie go z wyprzedzeniem jest wskazane. Jeśli chcesz przebadać ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki komunalne, jesteśmy w stanie przebadać ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki komunalne z oczyszczalni miejskich.

W gminie Grębów bywamy często – to teren naszego stałego działania!

[mapka id="Grębów"]

W gminie Grębów odwiedzamy: Grębów, Wydrza, Zabrnie, Żupawa, Jeziórko, Krawce, Poręby Furmańskie, Stale, Jamnica

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]