Gózd: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Gózd, Kłonówek-Wieś, Kuczki-Kolonia, Wojsławice, Budy Niemianowskie, Kiedrzyn, Podgóra, Małęczyn, Piskornica, Czarny Lasek, Klwatka Królewska, Karszówka, Lipiny, Grzmucin, Drożanki, Niemianowice, Kłonów, Kuczki-Wieś, Kłonówek-Kolonia

Całe życie zależy od wody, dlatego utrzymanie jej w czystości ma kluczowe znaczenie. Jakość wody wciąż się pogarsza, dlatego badanie na obecność mikroorganizmów jest bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Jakość wody pogarsza się, więc sprawdzanie na obecność Legionelli jest bardziej niż kiedykolwiek konieczne. Jeśli chcesz pobrać próbkę wody do Inspekcji Sanitarnej, skontaktuj się z nami (pobieranie próbek wody). Jeśli badanie wody ma być zaakceptowane przez Inspekcję Sanitarną, musi być wykonane przez nas. Zapewniamy pobór próbek laboratoryjnych, pobór próbek wód powierzchniowych, pobór próbek wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody basenowej, badanie wody ciepłej pod kątem identyfikacji Legionelli. Na terenie całego kraju placówki Sanepidu posiadają akredytacje i zezwolenia tej instytucji. Badanie parametrów wody dla grupy A trwa od trzech do czterech dni, natomiast dla grupy B może trwać nawet do sześciu tygodni.

Gózd: Profesjonalne badania wody oraz ścieków

Podczas badania wody należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: mętność lub zażółcenie oraz obecność niebezpiecznych substancji chemicznych. Obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, w tym ścieków, gleby, zakwitów i koloidów, można wykryć badając przejrzystość wody. Analiza mikrobiologiczna jest krytyczna dla osób korzystających ze studni kopanych lub głębinowych. Bezpośrednio po pobraniu i co najmniej raz w roku należy monitorować wodę ze studni. Woda ze studni jest w aż 90 procentach zanieczyszczona bakteriami, pochodzącymi głównie z domowych ścieków.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Gózd, Kuczki-Wieś, Budy Niemianowskie, Małęczyn, Kiedrzyn, Wojsławice, Kłonówek-Wieś, Piskornica, Klwatka Królewska, Karszówka, Drożanki, Kuczki-Kolonia, Podgóra, Kłonówek-Kolonia, Lipiny, Kłonów, Niemianowice, Grzmucin, Czarny Lasek

Bakterie Legionelli są wykrywane w ciepłej wodzie. Kluczowe jest zaplanowanie i przygotowanie się do tego testu z wyprzedzeniem, ponieważ jego analiza trwa około dwóch tygodni. Woda pobierana jest zazwyczaj z 3 do 4 miejsc w obiekcie. Procedura pobierania wody jest prosta i bezproblemowa. Woda z basenu – woda z basenu. Woda basenowa jest analizowana zgodnie z normami rozporządzenia dla wody miejskiej. Zapytania prosimy kierować na nasz adres e-mail.

W Gózd bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę realizacji!

[mapka id="Gózd"]

W gminie Gózd przyjeżdżamy do klientów z okolic: Gózd, Kuczki-Wieś, Drożanki, Kłonówek-Kolonia, Kłonówek-Wieś, Kuczki-Kolonia, Grzmucin, Piskornica, Budy Niemianowskie, Kiedrzyn, Klwatka Królewska, Karszówka, Małęczyn, Niemianowice, Lipiny, Podgóra, Kłonów, Wojsławice, Czarny Lasek

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]