Ćmielów: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Ćmielów obsługujemy: Ćmielów, Borownia, Grójec, Podgórze, Przeuszyn, Boria, Drzenkowice, Wólka Wojnowska, Stoki Stare, Wojnowice, Trębanów, Stoki Małe, Brzóstowa, Łysowody, Buszkowice, Wola Grójecka, Jastków, Czarna Glina, Ruda Kościelna, Podgrodzie, Stoki Duże, Glinka, Piaski Brzóstowskie, Krzczonowice, Wiktoryn

Jakość wody jest niezbędna dla wszystkich żywych istot, dlatego też jej jakość jest tak ważna. Dlatego tak istotne jest zwiększenie jej kontroli mikrobiologicznej w celu zabezpieczenia jej jakości. Wykonujemy badania Legionelli dla basenów, próbki ciepłej wody, próbki wody pitnej, próbki wody grupy A, badania wody grupy B oraz badania wody grupy C. Jeśli potrzebujesz badania wody z Sanepidu, skontaktuj się z nami i zamów usługę pobierania próbek wody (water sampling). Pobranie próbek wody może być zlecone przez Sanepid tylko w przypadku, gdy zostały one pobrane przez nas. Posiadamy niezbędne certyfikaty akredytacyjne i atesty, które przed Sanepidami są uznawane na terenie całego kraju. Badanie wody na parametry grupy A trwa do czterech dni (zakres badań, które są niezbędne), natomiast na parametry grupy B może trwać nawet do sześciu tygodni.

Kompleksowe badania wody i ścieków w gminie Ćmielów

Badanie wody studziennej pod kątem złej jakości lub zanieczyszczonej wody. Woda z mętnością lub zażółceniem może być zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami chemicznymi pochodzącymi ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Osoby korzystające z wody ze studni kopanych lub głębinowych powinny szczególnie uważać na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Wskazane jest badanie wody ze studni bezpośrednio po pobraniu i co najmniej raz w roku. Aż 90% wody ze studni nie spełnia wymogów wody pitnej. Największym i najczęstszym problemem jest bakteryjne zanieczyszczenie wody ściekami z gospodarstw domowych. Aby mieć pewność, że woda spełnia wymogi aktów prawnych (takich jak pozwolenia wodnoprawne), badamy wodę różnego pochodzenia. Oprócz możliwości potwierdzenia, że woda spełnia wymagania aktów prawnych, badamy również wodę do celów technologicznych. Wykaz parametrów tej matrycy badawczej dostępny jest w zakładce "Dla klientów" w naszym zakresie akredytacji.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Ćmielów, Trębanów, Czarna Glina, Glinka, Wólka Wojnowska, Wola Grójecka, Ruda Kościelna, Łysowody, Wojnowice, Jastków, Podgrodzie, Drzenkowice, Stoki Duże, Brzóstowa, Boria, Borownia, Krzczonowice, Stoki Stare, Stoki Małe, Podgórze, Przeuszyn, Wiktoryn, Buszkowice, Piaski Brzóstowskie, Grójec

Wykrywanie bakterii Legionella w ciepłej wodzie jest ważne. Należy zauważyć, że bakterie Legionella są powszechnie spotykane w ciepłej wodzie. W przypadku badania na obecność bakterii Legionella, należy zaplanować z wyprzedzeniem, ponieważ próbki wody muszą być pobrane na dwa tygodnie przed badaniem. W obiekcie powinna znajdować się woda z trzech do czterech miejsc. Aby zorganizować pobór próbek wody wystarczy do nas zadzwonić. Ciągle się doskonalimy w naszej dziedzinie odprowadzania ścieków. Analizujemy ścieki ze ścieków komunalnych, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, ścieki komunalne, ścieki komunalne nieoczyszczone i oczyszczone, odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych, odpady komunalne. Woda z basenów komunalnych badana jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody w basenach, które musi być przestrzegane. Oferujemy szereg usług, w tym jednorazowe i codzienne pobieranie próbek. Zapytaj nas o więcej informacji.

W Ćmielów bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę realizacji!

[mapka id="Ćmielów"]

W gminie Ćmielów przyjeżdżamy do klientów z okolic: Ćmielów, Przeuszyn, Stoki Duże, Grójec, Krzczonowice, Łysowody, Borownia, Drzenkowice, Brzóstowa, Trębanów, Stoki Małe, Stoki Stare, Ruda Kościelna, Wola Grójecka, Wojnowice, Wiktoryn, Podgrodzie, Glinka, Boria, Podgórze, Buszkowice, Czarna Glina, Piaski Brzóstowskie, Wólka Wojnowska, Jastków

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]