Chotcza: Badania wody i badanie ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Chotcza prowadzimy badania na terenie miejscowości Chotcza, Baranów, Karolów, Dolna, Gustawów, Gniazdków, -Józefów, Białobrzegi, Siekierka Nowa, Tymienica Stara, Kijanka, Niemieryczów, Borowiec, Jarentowskie Pole, Górna, Zajączków, Tymienica Nowa, Siekierka Stara

Wszystkie żywe istoty wymagają wysokiej jakości wody, aby przetrwać. Dlatego jej jakość jest tak ważna. Aby poprawić jakość wody, konieczne jest zintensyfikowanie kontroli, w tym pobieranie próbek mikrobiologicznych. Oferujemy akredytowane pobieranie próbek laboratoryjnych, badanie wody powierzchniowej, badanie wody podziemnej, badanie wody pitnej, badanie wody basenowej oraz badanie ciepłej wody użytkowej na obecność legionelli. Jeśli potrzebujesz usługi pobrania próbek wody dla Sanepidu, zadzwoń do nas i zamów usługę pobrania próbek wody (water sampling). Sanepid nie uzna próbek wody pobranych przez kogoś innego niż my. Musi być ono wykonane przez nas, jeśli chcesz, aby Twoje badanie wody zostało uznane przez Sanepid na terenie całego kraju. Wykonanie badania wody dla parametrów grupy A może trwać 3-4 dni, a dla parametrów grupy B do 6 tygodni.

Chotcza: Kompleksowe badanie wody i ścieków

O obecności w wodzie studziennej niebezpiecznych związków chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów może świadczyć mętność lub zażółcenie. Bakterie w wodzie ze studni kopanych lub głębokich powinny być ocenione mikrobiologicznie, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Woda ze studni często nie nadaje się do picia. Możliwe jest określenie, czy bakterie są obecne w wodzie po jej pobraniu. Jeśli monitoring odbywa się po pobraniu wody i co najmniej raz w roku, można stwierdzić, czy woda zawiera szkodliwe bakterie. Obecność szkodliwych bakterii w wodzie z przydomowych oczyszczalni ścieków jest najczęstszym i najistotniejszym problemem. W 90% przypadków woda nie spełnia wymagań dla wody pitnej.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Chotcza, Baranów, Kijanka, Siekierka Stara, Gniazdków, Siekierka Nowa, -Józefów, Górna, Borowiec, Tymienica Stara, Dolna, Gustawów, Białobrzegi, Niemieryczów, Tymienica Nowa, Jarentowskie Pole, Karolów, Zajączków

Bakterie Legionelli są obecne w ciepłej wodzie i należy je wykryć. Jeśli badanie jest konieczne, należy je wykonać z wyprzedzeniem, ponieważ trwa ono dwa tygodnie. Zazwyczaj konieczne jest pobranie wody do badań z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Wystarczy zadzwonić do nas, aby umówić się na pobranie próbek wody. Zawsze udoskonalamy naszą technologię oczyszczania ścieków. Od ścieków komunalnych do ścieków przemysłowych, badamy szeroki zakres materiałów. Badamy ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, ścieki komunalne, surowe i oczyszczone ścieki komunalne oraz odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych. Zapytaj nas o więcej szczegółów. Badamy również wodę basenową zgodnie z rozporządzeniem w sprawie norm, jakie musi spełniać woda basenowa.

W Chotcza bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Chotcza"]

W gminie Chotcza przyjeżdżamy do klientów z okolic: Chotcza, Borowiec, Górna, Baranów, Tymienica Nowa, Białobrzegi, Gniazdków, Dolna, Siekierka Stara, Karolów, Zajączków, Gustawów, Niemieryczów, Siekierka Nowa, Jarentowskie Pole, Tymienica Stara, Kijanka, -Józefów

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]