Chodel: Badanie wody oraz ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Chodel, Godów, Książ, Przytyki, Budzyń, Borów-Kolonia, Siewalka, Grądy, Radlin, Adelina, Granice, Trzciniec, Ratoszyn Drugi, Majdan Borowski, Zastawki, Zosinek, Świdno, Antonówka, Ratoszyn Pierwszy, Lipiny, Jeżów, Osiny, Huta Borowska, Borów, Kawęczyn

Jakość wody ma kluczowe znaczenie, ponieważ dostarcza ona niezbędnych składników dla wszelkiego życia. Ponieważ jej stan uległ pogorszeniu, utrzymanie jakości wody stało się jeszcze bardziej krytyczne. Jakość wody monitorowana jest w nowoczesnym, akredytowanym laboratorium na miejscu. Badamy wody powierzchniowe, gruntowe, pitne, basenowe i ciepłe. Potrzebujesz badań wody z Sanepidu? Przeprowadzimy usługę pobrania próbek wody, jeśli Sanepid uzna Twoje badanie wody. Jeśli Twoje badanie wody ma być uznane przez Sanepid, musimy je pobrać i przeanalizować. Prosimy o kontakt, jeśli Twoje badanie wody ma być uznane przez Sanepid, aby otrzymać wszystkie wymagane dokumenty akredytacyjne i upoważnienia. Jeśli badanie wody ma być uznane przez Sanepid na terenie całego kraju, posiadamy wymagane dokumenty akredytacyjne i uprawnienia. Parametry grupy A badane są w ciągu trzech do czterech dni (prawdopodobnie jest to najwięcej badań, jakie kiedykolwiek będą potrzebne), natomiast parametry grupy B mogą trwać nawet do sześciu tygodni.

Kompleksowe badania wody oraz ścieków w gminie Chodel

Sprawdzanie jakości wody. Bezbarwna i całkowicie przejrzysta woda jest ważna dla dobrego zdrowia. Mętność lub zażółcenie może świadczyć o obecności w wodzie ze studni kopanych lub głębinowych niebezpiecznych związków chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Woda z tych studni powinna być dokładnie przebadana pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych zaraz po wykonaniu ujęcia, a najrzadziej raz w roku. Aż w 90% przypadków woda ze studni nie spełnia kryteriów wody pitnej, głównie z powodu ścieków domowych i zanieczyszczeń bakteryjnych. Ponieważ badamy wodę z różnych powodów, m.in. w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa (np. pozwoleniami wodnoprawnymi), a także w celach technologicznych. Opis parametrów wykorzystywanych w tej matrycy badawczej znajdą Państwo w naszym dziale "Dla Klienta" w zakładce zakres akredytacji.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Chodel, Świdno, Antonówka, Trzciniec, Budzyń, Borów, Jeżów, Granice, Siewalka, Majdan Borowski, Radlin, Adelina, Kawęczyn, Borów-Kolonia, Grądy, Ratoszyn Pierwszy, Zosinek, Lipiny, Ratoszyn Drugi, Zastawki, Osiny, Huta Borowska, Przytyki, Książ, Godów

Bakterie Legionelli są w pewnych przypadkach obecne w ciepłej wodzie. Istotne jest, aby wiedzieć, czy są one obecne, co oznacza, że badania powinny być zaplanowane z wyprzedzeniem. Zazwyczaj woda w obiekcie musi być pobrana z trzech do czterech obszarów. Aby zlecić badanie wody, wystarczy wykonać telefon. Cały czas doskonalimy się w dziedzinie ścieków. Służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań. Ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, surowe i oczyszczone ścieki komunalne oraz odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych to tylko niektóre z rodzajów ścieków, które badamy. Kluczowe jest pobieranie próbek zarówno codziennych, jak i jednorazowych. Zapytaj nas o więcej szczegółów. Baseny muszą spełniać wymagania dla wody zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wody na pływalniach. Badamy również wodę w ramach naszych akredytowanych badań.

W gminie Chodel bywamy bardzo często – to teren naszego działania!

[mapka id="Chodel"]

W gminie Chodel przyjeżdżamy do klientów z okolic: Chodel, Siewalka, Lipiny, Jeżów, Borów-Kolonia, Książ, Kawęczyn, Antonówka, Radlin, Granice, Grądy, Zosinek, Trzciniec, Ratoszyn Pierwszy, Budzyń, Ratoszyn Drugi, Huta Borowska, Przytyki, Osiny, Świdno, Adelina, Majdan Borowski, Zastawki, Borów, Godów

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]