Chmielnik: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Chmielnik obsługujemy: Chmielnik, Zrecze Chałupczańskie, Celiny, Lipy, Ciecierze, Piotrkowice, Borzykowa, Suskrajowice, Suliszów, Kotlice, Sędziejowice, Suchowola, Ługi, Holendry, Chomentówek, Szyszczyce, Śladków Duży, Lubania, Zrecze Małe, Zrecze Duże, Grabowiec, Minostowice, Jasień, Śladków Mały, Przededworze, Łagiewniki

Woda o wysokiej jakości jest niezbędna dla wszystkich organizmów, ponieważ jej jakość jest tak ważna. Problem z jakością wody polega na tym, że trzeba zwiększyć jej kontrolę – w tym badania mikrobiologiczne. Wykonujemy badania wód powierzchniowych, badania wód podziemnych, badania wody pitnej, badania wody basenowej, badania wody ciepłej pod kątem oznaczenia Legionelli oraz badania Legionelli. Inspekcja Sanitarna wymaga pobierania próbek wody (water sampling), jeśli Twoja woda ma być uznana przez Sanepid. Powinieneś pobrać próbki wody (pobór wody), jeśli mamy uznać Twoje badanie wody. Posiadamy wszystkie certyfikaty akredytacyjne i zezwolenia, które uznaje Sanepid w całym kraju, a kosztują one ułamek tego, co kosztowałyby, gdybyś uzyskał je samodzielnie. Wykonanie badania dla parametrów grupy A trwa od 3 do 4 dni, a dla parametrów grupy B do 6 tygodni.

Chmielnik: Kompleksowe badania wody i ścieków

Aby uniknąć konieczności kopania głębszych studni, należy koniecznie sprawdzić jakość lokalnej wody. Musi być ona całkowicie przejrzysta i bezbarwna. W przypadku braku tych cech może być zanieczyszczona toksycznymi związkami chemicznymi pochodzącymi ze ścieków, gleby, zakwitów alg lub koloidów. Osoby korzystające z wody ze studni kopanych lub głębinowych powinny uważać na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Należy okresowo kontrolować wodę po jej pobraniu, a następnie raz w roku. Jak wykazały badania, woda studzienna nie zawsze jest bezpieczna do picia. Aż 90 procent wody studziennej jest skażona bakteriami pochodzącymi z domowych ścieków, dlatego nie można jej pić. Oprócz badania wody z wielu źródeł w celu zapewnienia zgodności z wymogami różnych aktów prawnych (np. pozwoleń wodnoprawnych), badamy wodę również ze względów technologicznych. Wykaz parametrów, pod kątem których badamy wodę, można znaleźć w zakładce "Dla klientów".

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Chmielnik, Grabowiec, Śladków Mały, Minostowice, Ługi, Chomentówek, Szyszczyce, Lubania, Lipy, Piotrkowice, Zrecze Małe, Łagiewniki, Holendry, Suliszów, Jasień, Zrecze Duże, Suskrajowice, Kotlice, Ciecierze, Celiny, Borzykowa, Zrecze Chałupczańskie, Suchowola, Przededworze, Sędziejowice, Śladków Duży

Bakterie Legionella sp. mogą być czasem obecne w ciepłej wodzie. Badanie należy zorganizować z wyprzedzeniem, jeśli taka woda ma być analizowana, ponieważ wymaga ono dwóch tygodni. Generalnie należy pobrać próbki z trzech do czterech miejsc. Aby zlecić analizę wody, wystarczy do nas zadzwonić. Cały czas wzbogacamy nasze usługi w zakresie ścieków. Badamy szeroki zakres zastosowań, w tym ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, surowe i przetworzone ścieki komunalne, odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych, ścieki miejskie. Zbieramy zarówno jednorazowe próbki jak i średnie dobowe. Zapytaj nas o więcej informacji. Badamy również wodę basenową zgodnie z rozporządzeniem o basenach, aby spełnić jego wymagania wodne.

W gminie Chmielnik bywamy bardzo często – to teren naszego działania!

[mapka id="Chmielnik"]

W gminie Chmielnik odwiedzamy: Chmielnik, Grabowiec, Sędziejowice, Szyszczyce, Piotrkowice, Łagiewniki, Jasień, Zrecze Chałupczańskie, Suskrajowice, Zrecze Duże, Ciecierze, Chomentówek, Holendry, Suchowola, Suliszów, Ługi, Lubania, Kotlice, Śladków Mały, Lipy, Przededworze, Śladków Duży, Zrecze Małe, Borzykowa, Celiny, Minostowice

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]