Chlewiska: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Chlewiska obsługujemy: Chlewiska, Skłoby, Pociecha, Wola Zagrodnia, Stefanków, Zaława, Ostałówek, Ostałów, Koszorów, Cukrówka, Huta, Sulistrowice, Budki, Antoniów, Nadolna, Pawłów, Broniów, Leszczyny, Krawara, Zawonia, Stanisławów, Borki, Majdanki, Aleksandrów

Wysokiej jakości woda jest niezbędna dla wszystkich organizmów. Dlatego też kontrola jakości ma kluczowe znaczenie. Badania mikrobiologiczne są wymagane w celu poprawy naszej kontroli jakości wody. Kontrola jakości wody jest wzmocniona przez laboratoryjne pobieranie próbek wody powierzchniowej, badanie wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenach, badanie wody ciepłej na obecność Legionelli oraz inne rodzaje badań wody. Służby Sanitarno-Epidemiologiczne (pobieranie próbek wody) zapewnią usługę pobierania próbek wody, jeśli wymagana jest ich analiza. Próbki wody muszą być pobrane przez nas, jeśli mają być identyfikowane przez Sanepid na terenie całego kraju. Posiadamy dokumenty certyfikacji sanitarnej oraz zatwierdzenie organu, które są uznawane przez Inspekcję Sanitarną na terenie całego kraju. Badanie wody na parametry z grupy A trwa od trzech do czterech dni (o zakresie badań), natomiast na parametry z grupy B do sześciu tygodni.

Kompleksowe badania wody oraz ścieków w gminie Chlewiska

Mętność lub zażółcenie wody może być spowodowane obecnością niebezpiecznych związków chemicznych w ściekach, glebie, zakwitach lub koloidach. Osoby korzystające ze studni kopanych lub głębinowych powinny poddać się badaniom mikrobiologicznym. Monitoring powinien być prowadzony bezpośrednio po ujęciu i co najmniej raz w roku, jeśli woda jest pozyskiwana z takich studni. Aż 90% wody ze studni nie spełnia norm wody pitnej. Ścieki bytowe są najistotniejszą i najczęstszą przyczyną zanieczyszczeń bakteriologicznych w wodzie studziennej.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Chlewiska, Huta, Budki, Ostałówek, Stanisławów, Cukrówka, Pawłów, Nadolna, Koszorów, Skłoby, Zaława, Zawonia, Stefanków, Sulistrowice, Borki, Aleksandrów, Pociecha, Majdanki, Krawara, Ostałów, Antoniów, Leszczyny, Wola Zagrodnia, Broniów

Ocenia się obecność bakterii Legionella sp. w ciepłej wodzie. Ponieważ analiza trwa około dwóch tygodni, ważne jest, aby zaplanować badanie takiej wody z wyprzedzeniem i odpowiednio wcześniej się na nie nastawić. Zazwyczaj pobiera się ją z 3-4 miejsc w obiekcie. Aby zorganizować pobór próbek wody, wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie bez przechodzenia przez zbędne formalności.

W Chlewiska bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę realizacji!

[mapka id="Chlewiska"]

W gminie Chlewiska najczęściej bywamy w: Chlewiska, Zawonia, Koszorów, Stanisławów, Skłoby, Sulistrowice, Cukrówka, Aleksandrów, Zaława, Stefanków, Pociecha, Broniów, Majdanki, Nadolna, Budki, Huta, Krawara, Borki, Antoniów, Ostałów, Leszczyny, Wola Zagrodnia, Ostałówek, Pawłów

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]