Chęciny: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Chęciny obsługujemy: Chęciny, Starochęciny, Tokarnia, Siedlce, Podpolichno, Lelusin, Podzamcze, Miedzianka, Ostrów, Polichno, Radkowice, Skiby, Wojkowiec, Bolmin, Łukowa, Wolica, Lipowica, Korzecko, Mosty

Jakość wody ma kluczowe znaczenie dla wszystkich żywych istot. Jakość wody stała się bardziej krytyczna, ponieważ jej stan uległ pogorszeniu. W naszym zakładzie wykonujemy badania wody powierzchniowej, gruntowej, pitnej, basenowej i ciepłej. Jakość wody stała się bardziej krytyczna, ponieważ jej stan uległ pogorszeniu. Posiadamy akredytację na badanie wody w kierunku Legionelli. Próbki wody mogą być przekazane do rozpoznania przez Sanepid, jeśli trzeba zidentyfikować z Sanepidem. Musimy pobrać i przeanalizować taką wodę, aby została ona uznana przez Sanepid. Posiadamy uprawnienia do wykonywania wszystkich wymaganych badań i dostarczamy je do Sanepidu na terenie całego kraju. Zakończenie badań grupy A (prawdopodobnie najwięcej badań, jakich będziesz potrzebował) zajmuje zazwyczaj 3-4 dni, natomiast badania grupy B mogą trwać nawet 6 tygodni.

Chęciny: Kompleksowe badanie wody i ścieków

Jeśli masz wykopaną lub głęboką wodę, może ona mieć w sobie niebezpieczne zanieczyszczenia. Żółta lub mętna woda ze studni wskazuje na niebezpieczne chemikalia. Jeśli woda jest żółta lub mętna, może to wskazywać na niebezpieczne chemikalia. Woda ze studni, która nie spełnia norm wody pitnej, jest zwykle analizowana mikrobiologicznie. Woda studzienna często nie jest uznawana za niebezpieczną nawet przez 90 procent osób, które ją piją. Należy monitorować wodę studzienną zaraz po jej pobraniu i co najmniej raz w roku. Woda, którą się spożywa, powinna być zidentyfikowana.

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Chęciny, Wolica, Skiby, Radkowice, Starochęciny, Bolmin, Tokarnia, Ostrów, Lipowica, Podpolichno, Miedzianka, Wojkowiec, Podzamcze, Polichno, Mosty, Lelusin, Siedlce, Łukowa, Korzecko

W ciepłej wodzie mogą być obecne bakterie Legionella sp. -WYKRYCIE ICH OBECNOŚCI JEST WAŻNE. Badania należy wykonać z wyprzedzeniem, jeśli planuje się badanie tej wody, gdyż wymaga ono dwóch tygodni. Woda powinna być pobrana z trzech – czterech miejsc w obiekcie. To tak proste, jak wykonanie jednego telefonu, aby umówić się na pobranie próbek wody. Zawsze staramy się udoskonalać technologię oczyszczania ścieków. Oferujemy szeroki zakres usług, w tym ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, ścieki komunalne, odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych. Pobieramy zarówno próbki codzienne jak i jednorazowe. Zapytaj nas o więcej informacji. Oprócz badania wody na basenach zgodnie z rozporządzeniem o wodzie basenowej, wykonujemy również badania na zgodność.

Często odwiedzamy gminę Chęciny, bo jest w pobliżu.

[mapka id="Chęciny"]

W gminie Chęciny odwiedzamy: Chęciny, Polichno, Mosty, Podpolichno, Starochęciny, Ostrów, Radkowice, Skiby, Korzecko, Lelusin, Bolmin, Łukowa, Tokarnia, Miedzianka, Wolica, Lipowica, Siedlce, Wojkowiec, Podzamcze

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]