Bogoria: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Bogoria prowadzimy badania na terenie miejscowości Bogoria, Wierzbka, Wola Malkowska, Budy, Wysoki Średnie, Zimnowoda, Miłoszowice, Wysoki Małe, Gorzków, Ceber, Niedźwiedź, Pełczyce, Łagówka, Rosołówka, Szczeglice, Grzybów, Kiełczyna, Malkowice, Podlesie, Kolonia Wysoki Małe, Kolonia Kolonia Pęcławice, Wysoki Duże, Przyborowice, Domaradzice, Witowice, Ujazdek, Zagorzyce, Mała Wieś, Moszyny, Wolica, Jurkowice, Wagnerówka, Pęcławice Górne, Kolonia Pęcławska, Wola Kiełczyńska

Jakość wody musi być doskonała, ponieważ jest ona tak kluczowa dla wszystkich organizmów. Dlatego kluczowe jest zintensyfikowanie kontroli jej jakości. Kontrola jakości wody jest tak ważna. Kluczowe są badania wody i pobieranie próbek. Pobieranie próbek wód powierzchniowych, wód gruntowych, pobieranie próbek wody pitnej, pobieranie próbek wody basenowej, pobieranie próbek wody ciepłej na obecność Legionelli oraz inne usługi badania wody są prowadzone przez akredytowane laboratoria. Jeśli próbka wody musi być zbadana pod kątem Sanepidu w skali całego kraju (Inspekcja Sanitarna), musimy ją pobrać. Jeśli próbka wody ma być uznana przez Sanepid ogólnopolski, to posiadamy certyfikaty akredytacyjne i upoważnienia od rządu. Badanie wody na czynniki z grupy A trwa od trzech do czterech dni (około zakresu badań), a na czynniki z grupy B do sześciu tygodni.

Bogoria: Profesjonalne badanie wody oraz ścieków

Kluczowe znaczenie ma badanie wody ze studni kopanej lub głębinowej, aby upewnić się, że jest ona czysta i bezpieczna do spożycia. Woda musi być bezbarwna i absolutnie przejrzysta. Jeśli nie jest, może to wskazywać na obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, w tym ścieków, gleby, wykwitów lub koloidów. Ci, którzy spożywają wodę ze studni kopanych lub głębinowych, powinni zainteresować się analizą mikrobiologiczną. Dobrym pomysłem jest monitorowanie wody zaraz po jej pobraniu, a następnie przynajmniej raz w roku. Jak wykazały badania, woda ze studni nie zawsze jest bezpieczna do spożycia. Wiele osób uważa, że woda ze studni jest bezpieczna, ale nie zawsze tak jest. Aż w 90% przypadków woda studzienna nie spełnia norm wody pitnej z powodu skażenia bakteriami pochodzącymi z ludzkich odchodów. Badamy wodę z różnych źródeł, aby sprawdzić, czy spełnia ona wymogi prawne dotyczące wody (np. pozwolenia wodnoprawne). Badamy również wodę ze względów technologicznych. Listę parametrów, na które badamy wodę można znaleźć w dziale "Dla klientów".

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Bogoria, Podlesie, Grzybów, Wola Malkowska, Ceber, Kiełczyna, Kolonia Kolonia Pęcławice, Budy, Szczeglice, Domaradzice, Moszyny, Kolonia Wysoki Małe, Ujazdek, Wysoki Duże, Pełczyce, Przyborowice, Miłoszowice, Wysoki Średnie, Rosołówka, Kolonia Pęcławska, Witowice, Niedźwiedź, Mała Wieś, Wierzbka, Pęcławice Górne, Wola Kiełczyńska, Zimnowoda, Gorzków, Zagorzyce, Malkowice, Łagówka, Wolica, Jurkowice, Wagnerówka, Wysoki Małe

Bakterie Legionelli muszą być obecne w ciepłej wodzie w obiekcie, aby w przyszłości nie było potrzeby pobierania próbki takiej wody i instalowania odpowiedniego sprzętu. Próbki takiej wody powinny być pobrane jak najszybciej, aby uniknąć pobierania próbki w późniejszym czasie. Pobranie próbki takiej wody trwa około dwóch tygodni, dlatego warto zaplanować je z wyprzedzeniem. Zazwyczaj w obiektach stosuje się trzy do czterech źródeł wody. Jeśli chcesz pobrać próbki wody ze swojego basenu, wystarczy skontaktować się z nami. Nie są wymagane żadne bezsensowne formalności. Oferujemy akredytowane badania wody basenowej zgodne z przepisami. Oprócz analizy ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków technicznych, ścieków przemysłowych, wód z myjni samochodowych oraz ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków komunalnych, zajmujemy się również analizą ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków technicznych, ścieków przemysłowych, wód z myjni samochodowych oraz ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków komunalnych.

W gminie Bogoria bywamy często – to teren naszego stałego działania!

[mapka id="Bogoria"]

W gminie Bogoria przyjeżdżamy do klientów z okolic: Bogoria, Gorzków, Kolonia Pęcławska, Kolonia Wysoki Małe, Domaradzice, Wysoki Średnie, Pełczyce, Łagówka, Moszyny, Kiełczyna, Malkowice, Ceber, Miłoszowice, Ujazdek, Przyborowice, Grzybów, Wysoki Małe, Wola Kiełczyńska, Zimnowoda, Rosołówka, Pęcławice Górne, Mała Wieś, Niedźwiedź, Wierzbka, Wolica, Wysoki Duże, Jurkowice, Wagnerówka, Witowice, Wola Malkowska, Szczeglice, Kolonia Kolonia Pęcławice, Zagorzyce, Podlesie, Budy

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]